สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายชื่อ

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายชื่อ

ธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย

 

ลำดับ สัญลักษณ์ ชื่อสถาบัน ที่อยู่
1 ธ. ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
    http://www.tcrbank.com
123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้น 1 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2697-5454
โทรสาร 0-2246-9782
2 ธ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
    http://www.lhbank.co.th
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2677-7111, 0-2359-0000
โทรสาร 0-2677-7227, 0-2359-0059
3 ธ. เอไอจี เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
    http://www.aigretailbank.co.th
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 7 และชั้น 10 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2687-9999
โทรสาร 0-2687-9988

                                                   

 

view