สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

"ที่ดิน"ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้

"ที่ดิน"ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้

“ที่ดิน” ที่ไม่สามารถออกโฉนดได้

การออกโฉนดที่ดิน กรรมสิทธิ์ที่ดินประเภทต่างๆ หรือที่ดินประเภทไหนสามารถนำไปออกโฉนดได้บ้าง เรื่องดังกล่าวก็อยู่ในความสนใจของผู้อ่านหรือประชาชนทั่วไปและเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ใคร ๆ ก็มีโอกาสเจอะเจอ คำถามเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้จึงมีเข้ามาเรื่อยๆ

มีเพื่อนอุตส่าห์โทรศัพท์จาก จ. นครนายก เนื่องจากกำลังไปดูที่ที่เขาใหญ่ ซึ่งมีคนเสนอขาย ทำเล ลักษณะที่ดินสวยมาก แต่ปรากฏว่าเป็นที่ดิน ประเภท ภทบ.5 เลยลังเล เกรงว่าซื้อแล้วจะมีปัญหา ต้องการคำอธิบายและคำยันยันเพื่อความแน่ใจ,ให้คำปรึกษาไปแล้ว

“ที่ดินที่ไม่สามารถออกโฉนดได้” มีดังต่อไปนี้

1. ที่ดินมีหลักฐานสิทธิทำกิน (สทก.) 

ที่ดิน สทก.หมายถึง หนังสืออนุญาตให้ผู้ที่ได้เข้าไปบุกรุกทำกินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เป็นผู้มีสิทธิทำกินชั่วคราวในที่ดินเท่านั้น ไม่สามารถนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้

2. ที่ดินครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดิน หรือที่ดิน ภทบ.5
หลักฐาน ภบท.5 เป็นหลักฐานการเสียภาษีบำรุงท้องที่ ไม่ใช่หลักฐานที่จะใช้อ้างสิทธิในที่ดิน แต่สามารถนำมาใช้ประกอบในการยื่นขอออกโฉนดที่ดินได้ในกรณีที่มีการเดินสำรวจ หรืออาจขอออกโฉนดที่ดินเป็นการเฉพาะรายได้ หากว่ามีหลักฐานอื่นประกอบได้ว่า มีการครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนวันที่ 1 ธันวาคม 2497

ทั้งนี้ ที่ดินนั้นต้องอยู่ในเกณ์ที่สามารถขอออกโฉนดที่ดินได้และไม่เป็นที่ดินต้องห้ามตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในข้อ 1

กรณีนี้จึงต่างจากที่ดินที่มีหลักฐาน สทก.เพราะที่ดินที่มี สทก.เป็นที่ดินต้องห้ามในการออกโฉนดที่ดิน แต่ที่ดินที่มีหลักฐาน ภบท.5 เป็นที่ดินที่ไม่ได้ประกาศให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน

เนื่องจากปัจจุบันการหาซื้อที่ดินที่มีเนื้อที่กว้างใหญ่เป็นผืนเดียวเพื่อทำกิจการเกี่ยวกับการทำไร่หรือสวนผลไม้ การทำฟาร์มปศุสัตว์ การปลูกไม้เศรษฐกิจ เช่น ยางพารา สบู่ดำ ไม้หอมกฤษณา เป็นต้นนั้น หายากเต็มที นอกจากที่จัดสรรเพื่อให้ราษฎร์ทำกินจากรัฐแล้ว ที่ของเอกเชนก็มีราคาสูง ดังนั้นผู้อ่านจำนวนไม่น้อยที่ต้องการลงทุนเลยไปขอเช่า หรือซื้อสิทธิ์จากผู้ได้รับการจัดสรรจากรัฐเพื่อทำกิจการ

ที่ดินที่มีหนังสือดังกล่าวไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ในที่ดิน และเป็นที่ดินที่มีเงื่อนไขในการเข้าไปใช้ทำประโยชน์ ผู้ซื้อ หรือผู้เช่าจะต้องระมัดระวัง ก่อนซื้อหรืเช่าควรติดต่อสอบถามสำนักงานที่ดินพื้นที่ก่อนว่า มีการห้ามการจดทะเบียนการโอน หรือห้ามจดทะเบียนการเช่าหรือไม่

พื้นที่ชายหาด
ที่ชายหาด หมายถึง ที่ดินที่น้ำท่วมถึงและที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นที่ดินสาธารณะสมบัติของแผ่นดินที่ให้ประชาชนใช้ร่วมกัน บุคคลใดจะยึดถือครอบครองหรือยกเอาอายุความขึ้นต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดไม่ได้ ฉะนั้น การเข้าไปครอบครองหรือปลูกสิ่งก่อสร้างในที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงมีความผิดตามกฎหมาย และไม่อาจได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าว

ทะเล
ก็เป็นสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน การถมที่ดินลงทะเลถือเป็นความผิดฐานสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตครอบครองเพื่อใช้ประโยชน์โดยไม่ใช้ผู้อื่นรุกล้ำจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีเป็นการเฉพาะ การใช้และการจัดการจะต้องมุ่งรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ร่วมกันของประชาชน ดังนั้น การขออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินจึงมีระยะเวลาไม่นานนัก และต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการที่ประชาชนจะใช้ประโยชน์ร่วมกัน

เกี่ยวกับกรณีนี้มีเรื่องพึงระวัง คือ ที่ดินงอก ที่งอกที่จะถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายต้องเป็นที่ดินงอกขึ้นเองตามธรรมชาติ งอกออกจากที่ดินเดิมและต้องติดกับที่ดินเดิม เวลาน้ำขึ้นตามปรกติจะต้องท่วมไม่ถึงที่ดินงอก

ดังนั้นท่านที่ลงทุนที่พักริมขายหาดหรือที่พักตากอากาศส่วนตัว โปรดระวังให้ดี ต้องพิจารณาให้ดีว่าที่ดินที่ซื้อมีเนื้อที่แน่นอนเท่าใด มีขอบเขตถึงไหน เป็นที่ดินที่งอกตามธรรมชาติหรือไม่ หรือเป็นส่วนหนึ่งของการถมดินลงทะเล

ที่ดินบนเกาะ 
ในปัจจุบันที่ดินบนเกาะไม่สามารถออกโฉนดที่ดินได้ ยกเว้นผู้ที่มีหลักฐาน ส.ค.1 หรือใบจองหรือใบเหยียบย่ำหรือหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินเดิม เท่านั้นจึงจะนำมาขอออกโฉนดที่ดินได้

นอกจากจะทราบแล้วว่าที่ดินประเภทไหนออกโฉนดไม่ได้ ท่านถึงเข้าใจด้วยว่า การได้มาซึ่งที่ดินที่ออกโฉนดโดยมิชอบนั้น แม้ผู้รับโอนจะได้รับโอนมาด้วยวิธีการซื้อโดยสุจริตหรือจากการขายทอดตลาดก็ตาม

ที่มา:www.home.co.th

ความคิดเห็น

 1. 1
  05/01/2019 08:14

  ที่ดิน ที่เป็น ทค. จะเปิดให้ออกโฉนดไหร่ 


 2. 2
  ton
  ton felin_1420@hotmail.com 22/04/2017 10:33

  ขอถาม ว่าที่ดินอยู่อาศัยปัจจุบัน มีแต่ใบซื้อขาย และอาศัยอยู่ สร้างบ้านมาประมาณ 30 ปีแล้ว และอยากมีโฉลดที่ดินสามารถขอได้ หรือไม่ และถ้าขอได้ต้องทำอย่างไร  รบกวนตอบให้หน่อยนะคะ

 3. 3
  กนกลักษณ์ พรมมี
  กนกลักษณ์ พรมมี promme.hp@gmail.com 27/02/2017 20:34

  ที่ดินจับจองอาศัยสมัยปู่ย่าจนตกเป็นมรดกลูกหลานไม่มีเอกสารสิทธิอะไร มีแต่การเสียภาษีบำรุงท้องที อยากทราบว่าขอออกเอกสารสิทธิอะไรได้บ้างค่ะ แต่ที่ดินแปลงข้างเขามีโฉนดค่ะ


  และต้องทำยังค่ะถึงจะได้เอกสาร 


  รบกวนขอคำแนะนำหน่อยคะ อยากได้มีเอกสารสิทธิการครอบครองค่ะเพราะอยู่มานาน40ปีขึ้นแล้วค่ะ


  ขอบคุณมากต่ะ


  เบอร์โทร 0616539994

 4. 4
  คนสุรินทร์

  ที่ดินอยู่กินมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  อยากให้รัฐบาลดูแลออกให้

 5. 5
  Nat
  Nat natnaree.sricharoensuk@jci-hitachi.com 10/02/2016 12:17

  ที่ดินเป็นที่จับจองกันเองตั้งแต่รุ่นยายทวด ไม่มีเอกสารอะไรเลยจะทำอย่างไงดีค่ะอยากมีเอกสารครอบครองบ้าง

 6. 6
  Name
  Name Email 10/02/2016 12:15

  ที่ดินจับจองกันเองตั้งแต่รุ่นยายทวด ไม่มีเอกสารอะไรเลยจะขออะไรได้บ้างค่ะ

 7. 7
  ooyuma@yahoo.com 03/07/2013 00:30

  สวัสดีคะ ตอนนี้ปวดหัวและสึกว่าตัวเองไม่ทันคนมาก ๆ คะ วันนี้ให้กรมที่ดินมาทำรังวัดที่เพื่อออกโฉนดให้คะ โดยที่ของเราด้านหลังติดภูเขา และด้านข้างสามด้านติดน้ำ ที่เป็นที่สองชั้น เราซื้อที่ต่อมาจากลุงคนนึง ตอนที่มาทำรังวัดเลยให้ลุงมาช่าวยชี้จุดให้สรุปว่าลุงชี้จุดให้เริ่มวัดห่างจากภูเขามาก และไม่วัดจากที่ด้านบนเลย หลังจากวัดเสร็จมาคิดดูก็เลยคิดว่าลุงต้องการเก็บที่ส่วนด้านบนไว้ให้ลูกตัวเองที่มาทำกินบนที่เรา อยากทราบว่าเราจะให้ทางกรมที่ดินมาทำการรังวัด และย้ายหมดไหม่ได้หรือไม่ และโดยปกติที่ที่เราสามารถครอบครองได้ต้องจากตีนเขากี่เมตรจึงจะไม่เข้าเขตป่าสงวน ขอบคุณคะ


 8. 8
  สุภาพร
  สุภาพร Tawan-chompoo2011@hotmail.com 19/04/2013 18:32

  หลักฐานที่จะบอกได้ว่าเป็นที่ดินที่ได้ทำกินมาต้ังแต่ก่อนปี 2497 ที่จะเชื่อถือได้คืออะไร เนื่องจากดิฉันมีที่ดินอยู่ 10 ไร่ รอบ ๆ เขาออกโฉนดกันหมดแล้วเพราะเขามี นส.3ก แต่ของดิฉันตกทอดมาจากรุ่นปู่ ไม่มีนส3.ก มีแต่ใบภทบ.5 แต่ก็มาทำรุ่นพ่อ ไม่สามารถอ้างได้ว่าทำกินมานานแล้ว ทำอย่างไรจึงจะออกโฉนดได้ 

 9. 9
  ืna
  ืna Treethai53_@gmail.com 12/02/2012 16:07

  ดิฉันได้สิทธิ์ครอบครัวที่ดินประเภท ภ.ท.บ.5 แล้วต้องการจะออกโฉนด แต่ได้ไปยื่นให้ออกโฉนดแล้ว แต่ยังไม่ได้ออกสักที 


  แต่ที่ดินนี้ สืบเนื่องมาได้ว่าทำมาหากินมาแล้ว ตั้งแต่สมัย ปู่ ย่า ตา ยาย ปี 2468 ซึ่ง ทำมาหากินมา่ก่อน วันที่ 1 ธันวาคม 2497 อยากทราบที่ดินแผ่นนี้มีโอกาสจะออกโฉนดหรือไม่ แล้วขั้นตอนการไปขอออกโฉนดต้องทำอย่างไรถึงจะได้ออกโฉนดคะ

 10. 10
  baannut99
  baannut99 baannut99@hotmail.com 06/01/2012 17:47
  เป็นที่ดินทรัพย์สินในส่วนพระมหากษัตริย์ใช่ไหมค่ะ ถ้าเสียเงินซื้อไปแล้วถ้าจะทำธุรกรรมใดๆ ยากอยู่ ถ้าจะทำจำนองให้ใช้การโอนกรรมสิทธิ์เอาค่ะ ไม่สามารถเอามาเป็นชื่อส่วนตัวได้ค่ะ ขอโทษทีนะค่ะแล้วที่ดินมีมากมายทำไมไปซื้อที่ดินทรัพย์สินอะค่ะ มันทำอะไรมิได้ อยู่ไปนานหลายชั่วโคตรยังครอบครองปรปักษ์ไม่ได้เลยค่ะมันเป็นที่หลวงค่ะ
 11. 11
  อ้อม
  อ้อม achara_a1@hotmail.com 03/01/2012 12:41
  ดิฉันได้ทำการซื้อบ้านแต่บ้านที่ดิฉันอยู่เป็นที่ของทรัพย์สินคือเขาบอกว่าไม่สามารถโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของเราได้ดิฉันได้ทำการซื้อแล้วแต่ดิฉันกลัวว่าสักวันที่ที่ดิฉันซื้อกลัวเขาจะเอาไปทำอะไรไม่ดีภายหลังทั้งที่เขาได้ขายที่บ้านให้กับดิฉันมีวิธีไหนบ้างที่สามารถโอนกรรมสิทธิ์มาเป็นของดิฉันได้ถูกต้องตามกฎหมาย ช่วยตอบด่วนด้วนนะค่ะดิฉันร้อนใจและจะทำการปรับปรุงบ้านด้วนค่ะ
 12. 12
  baannut99
  baannut99 baannut99@hotmail.com 08/12/2011 16:54
  แล้วอยู่แบบครอบครองปรปักษ์ หรือเปล่าค่ะ หรืออยู่แบบมีกรรมสิทธิ์ในสมัยบรรพบุรุษ ต้องโทรมาคุยดูค่ะ จะได้รู้เรื่องไปเลย
 13. 13
  บุ่ม
  บุ่ม bum_biw@hotmail.com 02/12/2011 11:26
  อยากจะถามว่า...ที่ดินที่บ้านเป็นทีดินของปู่ทวดและมาจนถึงสมัยพ่อของดิฉันแต่ว่าไม่มีข้อมูลหลักฐานใดๆและอยากจะทำเรื่องขอออกใบโฉนดที่ดินได้หรือปาวค่ะ ถ้ายังไงตอบด้วยนะค่ะ...ขอบคุณค่ะ
 14. 14
  kdouy
  kdouy sward2502@gmail.com 02/08/2011 21:44
  ข้าราชการ สามารถชื้อที่ดิน สค.1 ได้หรือไม่อย่างไร
 15. 15
  สุภารัตน์
  สุภารัตน์ suparat_too@hotmail.com 16/05/2011 10:58
  อยากทราบว่าที่ดินประเภทไหนที่ซื้อมาแล้วไม่สามารถขายต่อได้ ปล่อยให้เช่าได้อย่างเดียวค่ะ   แนะนำด้วยนะค่ะพอดีไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ค่ะ
 16. 16
  poo
  poo thiptiwa_poo@hotmail.com 28/04/2011 14:09

  จะซื้อที่ดินในเขตป่าสงวน แต่เจ้าของได้รับใบจองแล้ว โดยเจ้าของจะขายโดยยกเหมาทั้งแปลง อยากถามว่าเราจะซื้อได้หรือไม่ ถ้าเจ้าของได้รับ โฉนดที่ดินหลังจากที่เรารับซื้อแล้ว เราจะทำการโอนโฉนดที่ดินนี้เป็นของผู้ซื้อได้หรือไม่

 17. 17
  อร
  อร 26/02/2011 10:03
  เป็นท่ทำเลเลี้ยงสัตว์สามารถยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีได้หรือไม่
 18. 18
  คน บร.
  คน บร. 20/01/2010 16:08

  การออกหลักฐานที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ   รัฐบาลควรดูแลออกให้  เพราะ สปก.ยังออกได้
  ที่อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์  มีราษฎรทำกินอยูมาประมาณ 50 - 60 ปี  แล้ว  (ไม่ได้บุกรุกที่สาธารณะ   ป่า
  สงวน)   ขอให้ดูแลเรื่องนี้ด่วนด้วย

 19. 19
  ฝ้าย
  ฝ้าย ling_zhi@windowslive.com 19/01/2010 00:21

  ไม่มีส.ค.1แต่มีใบไต่สวน ใบเสียภาษีที่ดิน สัญญาซื้อขาย โฉนดที่ดินรอบข้างของทั้ง4ด้าน จะสามารถขอออกโฉนดได้หรือไม่ ปลูกบ้านและอาศัยอยู่มากว่า25ปีแล้ว

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view