สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2562

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2562

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2562

 
สำหรับท่านที่ต้องการที่จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้าหรือหาฤกษ์งคล ในปี 2562 มีดังต่อไปนี้ค่ะ
 
เดือน มกราคม
 
วันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีวันธงชัย+ดิถีวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ เปิดกิจการ บวชพระ ทำการมงคลทั้งปวงส่งผลให้ทุกคนในบ้านหรือผู้ที่ใช้ฤกษ์นี้มีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีและยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้
 
เวลา 06.19-07.15น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.09-08.59น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 10.14-11.09น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 1 (อ้าย) ปีจอ ฤกษ์ดีดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน แต่งงาน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ควรใช้ฤกษ์อื่นจะดีกว่า เพราะจะส่งผลไม่ดีเลยถ้าใช้ฤกษ์วันนี้
 
เวลา 13.09-14.04น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 15.04-15.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 16.54-17.50 น. เป็นราชาฤกษ์
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีจอ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เอารถออกจากอู่  ถอยรถใหม่จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.45-06.40น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 07.39-08.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.24-10.18 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีจอ ฤกษ์ดีวันธงชัย+วันอธิบดี,+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ย้ายที่อยู่ เปิดกิจการ แต่งงาน เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกอู่ ถอยรถใหม่ เซ็นเอกสารการซื้อขายที่ดิน จะส่งผลให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐาน จะมีความสุข มีความเจริญ หาทรัพย์สินเงินทองได้ราบรื่น ผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีและยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้
 
เวลา 05.39-06.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.39-08.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 09.26-10.19 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.19-13.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.09-14.04 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.19-16.09น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันเสาร์ที่ 17 มกราคม 2562 ตรงกับ ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีจอ ฤกษ์ดีวันฟู+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ควรใช้ฤกษ์อื่นจะดีกว่า เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดีถ้าใช้ฤกษ์วันนี้
 
เวลา 08.19-09.09น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.59-10.54น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา  12.19-13.09น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.09-15.04 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 เวลา 16.19-17.09 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 19.09-20.04 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีจอ ฤกษ์ดีวันลอย+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน,+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ตั้งศาล ปลูกเรือน  จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.24-06.19น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.09-08.04น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 09.18-10.09น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 12.02-12.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.02-14.56น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 16.05-16.59น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 18.49-19.40น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ตรงกับ แรม 10 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีจอ ฤกษ์ดีชัยโชค+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปิดบัญชีธนาคาร ใช้ในงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เช่นกัน เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 04.29-05.18น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.21-07.12น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 09.25-10.15 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.49-12.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.36-14.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 17.05-17.59 น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 19.59-20.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์  2562 ตรงกับ แรม 13 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เช่นกัน เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี และงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ที่เจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้
 
เวลา 05.06-05.59น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.01-07.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.59-09.52 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 11.45-12.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.36-14.28 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.45-16.10น. เป็นราชาฤกษ์
เวลา 18.31-19.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นอำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เช่นกัน เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.29-07.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.45-09.40 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.32-12.28 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
เวลา 13.29-14.24น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.36-16.30น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 18.19-19.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับ ขึ้น7 ค่ำเดือน 3 ปีจอ ฤกษ์ล่างดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บน มหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ตั้งศาล ปลูกเรือน ลงเสาเอก เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล หรืองานมงคลทั้งปวงใช้ได้หมดจะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 15.24-16.19น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 18.09-18.59 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ฤกษ์ล่าง:วันลอย+วันธงชัย+วันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเทวีฤกษ์เหมาะสำหรับเปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ เซ็นสัญญา เปลี่ยนชื่อ-สกุล ย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.19-09.14 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.09-11.59 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 13.04-13.50น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 15.09-15.59 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 17.54-18.50 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับ ขึ้น14 ค่ำ เดือน 3  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เอารถออกจากอู่ ถอยรถใหม่ ใช้ประกอบงานมงคลทั้งปวงจะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย ยกเว้นผู้ที่เกิดในวันอังคารและวันพฤหัสห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 04.19-05.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.09-06.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 08.06-08.52 น.เป็นราชาฤกษ์
เวลา 10.54-11.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 12.54-13.50น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ตรงกับ แรม 1ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ฤกษ์ดีลาภะ ฤกษ์บน เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เช่นกัน เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.04-08.59น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา09.45-10.39น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 12.36-13.27น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
เวลา 14.02-14.59น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 15.49-16.20น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา17.39-18.24น.เป็นมหัทธโนฤกษ์ 
 
เดือนมีนาคม COMING SOON
 
 

 
ที่มา:บ้านณัฐ99

Tags : ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2562 ตำนานความเชื่อ คำอธิบายการใฃ้ฤกษ์ ฤกษ์งามยามดีปลูกเรือน

ความคิดเห็น

  1. 1
    13/11/2018 00:14

    กำลังรออยู่เลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view