สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2560

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2560

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2560


สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล ในปี 2560  นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ

เดือน มกราคม

วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก  ฤกษ์ล่างสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์  เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.49-09.14 น. เป็นเทวีฤกษ์

วันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น13 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก ฤกษ์ล่างเป็นมหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ดิถีธงชัย ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่งตัวเจ้าสาว ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชายและเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้ง คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 05.51-06.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 07.29-08.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.09-10.50 น. เป็นราชาฤกษ์   เวลา 12.39-13.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.29-08.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 08.59-09.49 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 10.09-10.59 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา  12.09-12.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.39-14.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น15 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ดิถีลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.44-08.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.09-09.59 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา  12.41-13.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.41-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก ฤกษ์ดีมีดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่งเจ้าสาวเข้าเรือนหอ รดน้ำสังข์ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี


เวลา 08.16-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.38-10.12 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  12.15-13.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 14.41-15.40 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี ดิถีธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการ ย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายที่อยู่อาศัย ย้ายร้านค้า จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นเจ้าของบ้านเป็นผู้ชายและคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  18.55-19.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.06-07.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.18-10.09 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  12.06-12.56 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.06-14.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3  ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.49-07.39 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.19-10.09 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  11.57-12.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 13.57-14.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


เดือนกุมภาพันธ์

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์  2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก ฤกษ์ล่างเป็นชัยโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับเซ็นสัญญา  ย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้น คนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา  11.34-12.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 13.34-14.35 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 14.36-15.37น. เป็นเทวีฤกษ์


วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา  ย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.55-06.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 08.43-09.39 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  11.31-21.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก  ฤกษ์ดีมีดิเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  11.28-12.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 13.28-14.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.28.15.59 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับแรม 8 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก ฤกษ์ดีเป็นวันฟุ+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ รดน้ำสังข์ ส่งตัวเข้าหอ  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนผู้ที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร และคนที่จะถอยรถออกจากอู่  จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.07-08.57 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.35-11.43 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.55-13.43 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.55-15.43 น.เป็นราชาฤกษ์


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก ฤกษ์บนสมโณฤกษ์เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่    ย้ายบ้าน ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 12.29-13.39 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.51-15.49 น.เป็นราชาฤกษ์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก  ฤกษ์ดีวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์(ตลอดทั้งวัน )เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก อารถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อสกุล เปิดบัญชีเงินฝาก เซ็นสัญญาการค้า  เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ตรงกับ แรม 14 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก วันธงชัย+ดิถีเรียงหมอน    ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก  เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.45-08.33 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.21-11.09 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.20-13.08 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


เดือนมีนาคม

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ตรงกับขึ้น 8 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก ฤกษ์ล่างเป็นชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก  เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนผู้ที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร และคนที่จะถอยรถออกจากอู่  จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.15-08.13 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.51-10.39 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.51-12.39 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก ฤกษ์ล่างวันฟู ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.11-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.59-10.47 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.11-11.59 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 12.46-13.34 น.เป็นเทวีฤกษ์


วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2560 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก ฤกษ์ล่างเป็นวันลอย+วันธงชัย ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการ ย้ายบ้าน  เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 16.15-17.38 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก  ฤกษ์ล่างเป็นราชาโชค+วันอำมฤตโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่ ทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานลงเสาเอก รวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา  08.08-09.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.08-11.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.56-13.44 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา15.55-16.43 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก  ฤกษ์ล่างเป็นชัยโชค+วันสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่ ทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  08.09-08.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 10.39-11.22 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.46-13.34 น. เป็นราชฤกษ์

เวลา  15.33-16.21น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 3 ปีวอก  ฤกษ์ล่างวันลอย+วัน  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นห้ามคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  15.25-16.13 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก ฤกษ์ล่างเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นห้ามผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.33-09.22 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.20-12.38 น.  เป็นเทวีฤกษ์

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีวอก  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนราชาฤกษ์เหมาะสำหรับ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นการตั้งศาลพระภูมิ  ทำบูญขึ้นบ้านใหม่ไม่ดีและห้ามคนเกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 15.15-16.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 ตรงกับขึ้น  2 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี +อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

 ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.19-09.07 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 105.06-1154 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนเมษายน

วันเสาร์ที่ 15 เมษายน 2560 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 5 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+มหาสิทธิโชค+ ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 เวลา 06.49-07.37 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.37-09.25 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน  5 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็น มหาสิทธิโชค+ ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  06.22-07.30 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.33-09.21 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.33-11.21 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา13.34-14.21 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา  ฤกษ์ดีวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจจากอู่  เซ็นสัญญาซื้ออสังหาริมทรัพย์  เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะส่งผลให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา  06.09-06.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.19-08.07 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.07-10.54 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา12.42-14.06 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.57-17.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันศุกร์ที่  28 เมษายน 2559 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันฟู  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงาน ย้ายบ้าน เปิดกิจการต่างๆ  ถอยรถออกจากอู่เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 16.36-17.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 18.04-19.02 น. เป็นเทวีฤกษ์

เดือนพฤษภาคม

วันพฤหัสที่ 4 พฤษภาคม  2560 ตรงกับขึ้น  9 ค่ำ เดือน 6  ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.04-07.51น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 08.27-09.02 น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 09.37-11.24 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา  12.24-13.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 14.24-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา  ฤกษ์ล่างเป็นวันฟู+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

 เวลา 07.33-08.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 09.33-11.20 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  12.20-13.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.20-15.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอังคาร ที่ 9 พฤษภาคม 2560 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา  05.16-06.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.45-07.27 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา  08.15-08.59 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.27-11.03 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา  12.03-13.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.39-16.30 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 6  ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.21-10.09 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.09-12.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 13.08-13.56 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสที่  25 พฤษภาคม  2560 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 7  ปีระกา  ฤกษ์ดีวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.16-09.06 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.06-12.17 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา  13.05-14.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตรงกับขึ้น  1 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา  ฤกษ์ล่างเป็นราชาโชค+ชัยโชค+ อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.09-08.07 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 10.03-12.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา13.02-14.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ ที่  28 พฤษภาคม  2560 ตรงกับขึ้น 3 ค่ำ เดือน 7  ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.09-08.56 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.56-12.08 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา  12.56-14.52 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.44-1702 น. เป็นเทวีฤกษ์


เดือนมิถุนายน

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 07.38-08.29 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.29-11.41 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา  12.29-14.16 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.04-16.59 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ตรงกับขึ้น14 ค่ำ เดือน 7  ปีระกา
  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+วันลอย  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 10.23-11.35 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 12.03-13.58 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 15.10-16.59 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันศุกร์ที่  9 มิถุนายน 2560 ตรงกับขึ้น15 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็น สมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.32-08.20 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.20-11.32 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 12.20-13.55 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน 2560 ตรงกับแรม 2 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ (ทั้งวัน) เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 7 ปีระกา ฤกษ์ดีวันธงชัย+ชัยโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ ทั้งวัน เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 11.52-12.59 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 7  ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็น วันลอย+วันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.45-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.59-13.03 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2560 ตรงกับขึ้น  2 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.42-10.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.54-13.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนกรกฏาคม

วันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2560 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้า จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวกับสตรี เช่นเสริมสวย ร้านเสื้อผ้าสตรี สถาบันความงามและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงห้ามใช้ฤกษ์นี้ รวมถึงคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.34-07.22 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.11-10.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.22-12.25 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.32-15.23 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 6  กรกฏาคม 2560 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 8  ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.32-07.20 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.09-10.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 11.32-12.20 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.55-14.49 น. เป็นเทวีฤกษ์


วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 8  ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ถอยรถออกจากอู่  เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 16.05-18.13 น.เป็นราชาฤกษ์

วันศุกร์ที่  21 กรกฏาคม 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 8  ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันลอย   ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 13.31-14.29 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 15.57-16.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะกับย้ายบ้าน เซ็นสัญญา ถอยรถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล หรืองานที่มีพิธีกรรมบูชาเทวดา ไม่สมควรใช้ฤกษ์ ในวันนี้รวมคนที่เกิดในวันจันทร์และวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 10.49-11.38น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.12-14.54น. เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.51-16.59น. เป็นราชาฤกษ์


วันอังคารที่ 25 กรกฏาคม 2560 ตรงกับขึ้น 2  ค่ำ เดือน 9 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เวลา 05.42-06.30 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา  08.06-08.55 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2560 ตรงกับขึ้น  4 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ชัยโชค+อำมฤตโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะส่งผลให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.35-06.55 น.เป็นราชาฤกษ์

เดือนสิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.45-09.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.58-10.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 12.38-14.21น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 15.11-16.08 น. เป็นราชาฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เป็นวันอธิบดี เหมาะกับการ ย้ายบ้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการ จะส่งผลดีให้มีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.29-08.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.28-10..41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 เวลา 12.16-13.55 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 14.43-15.32 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 17.39-18.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 


วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นสอทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.02-07.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.02-10.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 เวลา 11.37-12.45 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 14.15-15.24 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 17.24-18.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 


วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 9 ปีระกา ฤกษ์บนราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้และผู้ที่เกิดในวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.53-08.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.53-09.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.28-12.16 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 14.02-15.55 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 17.15-18.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ 


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นอำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.39-07.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.21-09.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 เวลา 11.17-12.51 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 13.55-14.41น. เป็นราชาฤกษ์


วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 10  ปีระกา ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.31-07.42 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.42-10.17น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

 เวลา 11.29-12.55 น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 13.44-14.32 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.52-17.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


เดือนกันยายน

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา  ฤกษ์ล่างเป็นสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 05.59-07.01 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 08.58-10.01 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.59-11.57 น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 13.13-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 16.21-17.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560 ตรงกับขึ้น13 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็น วันฟู ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมถึงผู้ที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.49-09.48 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 10.36-11.24 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 13.04-14.11 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.13-17.01 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560  ตรงกับแรม 9 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+สิทธิโชค   ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.46-07.44 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 09.46-10.44 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 12.24-13.21 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.24-16.02 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็น วันฟู+วันธงชัย+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ (ตลอดทั้งวัน)เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา ถอยรถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อสกุล ส่งตัวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ ทำการมงคลได้ทั้งปวงเป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง
ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี

เดือนตุลาคม

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา ถอยรถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อสกุล ส่งตัวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ ทำการมงคลได้ทั้งปวงเป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นห้ามคนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.26-08.55 น. เป็นเทวีฤกษ์   เวลา 10.05-11.12 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 13.13-14.12 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.58-15.44 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 12  ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการร้านค้า  จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.17-08.58 น.เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 09.44-10.53 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.40-13.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 14.27-15.39 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นห้ามคนที่เกิดวันจันทร์กับวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.24-08.18 น.เป็นเทวีฤกษ์

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 ปีระกา  ฤกษ์ล่างเป็นวันฟู  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ขึ้นบ้านใหม่  ลงเสาเอก ปลูกบ้าน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ทำการมงคลได้ทั้งปวงจะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.21-07.30น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์    เวลา 09.12-10.20 น. เป็นราชาฤกษ์

เวลา 12.08-13.07 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 13.53- 14.43 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
  
 

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ตรงกับขึ้น1  ค่ำ เดือน 12 ปีระกา  ฤกษ์ล่างเป็นราชาโชค+ชัยโชค+สิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค

ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.01-10.09 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 11.59-12.58 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

 เวลา 13.44-14.12 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.24-15.19 น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 16.09-16.58 น.เป็นราชาฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 26  ตุลาคม 2560 ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู++วันอธิบดี+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่  ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา ถอยรถออกจากอู่ เปลี่ยนชื่อสกุล ส่งตัวเจ้าสาวเข้าเรือนหอ ทำการมงคลได้ทั้งปวงเป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.26-09.35 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.24-12.12 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

 เวลา 13.00-13.58 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.39-15.19น.เป็นเทวีฤกษ์

เวลา 15.59-16.49 น.เป็นราชาฤกษ์


เดือนพฤศจิกายน

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้าน ลงเสาเอก ตั้งศาล เปิดกิจการร้านค้า จะส่งผลดีมีความสุขราบรื่น เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียง และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น  และจะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชาย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมถึงคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.57-08.53 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.54-11.55 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 เวลา 12.52-13.53 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 12.52-13.53 น.เป็นเทวีฤกษ์

 เวลา 15.04-15.52 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 17.43-18.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+วันฟู  ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ

ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วลา 07.51-08.59 น. เป็นราชาฤกษ์ เวลา 10.47-11.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

 เวลา 12.35-13.49 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.56-15.46 น.เป็นราชาฤกษ์

 เวลา 17.47-18.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันลอย+ชัยโชค   ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์เหมาะสำหรับการย้ายบ้าน ปลูกบ้าน ลงเสาเอก ทำบุญขึ้นบ้านใหม่เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการร้านค้า เซ็นสัญญาซื้อขายที่ดิน จะส่งผลดีทำให้ท่านมั่นคง เจริญรุ่งเรืองยาวนาน ชั่วลูกสืบหลาน

ยกเว้นคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.45-10.44 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.28-12.18 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.55-14.43 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 16.43-17.31 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 18.27-19.18 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 12 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+วันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เปิดกิจการร้านค้า  จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 09.45-10.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.18-12.10 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 13.43-14.33 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.32-17.20 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 1(อ้าย)  ปีระกา  ฤกษ์ดี วันลอย+มหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ (ตลอดทั้งวัน)เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 1(อ้าย)  ปีระกา  ฤกษ์ดี วันลอย ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.49-09.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.33-11.32 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เดือนธันวาคม

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น 13ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ (ตลอดทั้งวัน)เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี

ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้ รวมทั้งคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เด็ดขาด

เวลา 12.36-13.27 น.เป็นราชาฤกษ์ เวลา 15.16-16.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 17.08-17.58 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2559 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็น วันอธิบดี+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปลี่ยนชื่อ-สกุล จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 08.09-09.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.57-10.35 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 12.12-13.01 น.เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.01-15.58 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2560 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 1(อ้าย) ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+ชัยโชค+สิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย

ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.49-08.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.10-10.09 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 110.47-12.35 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 14.24-15.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา 16.24-17.23 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันอิบดี+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาลพระภูมิ  ย้ายบ้าน เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 07.28-08.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.06-09.59 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 11.16-12.05 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 14.04-15.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น  10 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีระกา
  ฤกษ์ล่างเป็นชัยโชค+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ


ยกเว้นคนวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.45-07.43 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา  08.45-09.43 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.32-11.29 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 13.43-14.31 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์

เวลา  15.31-16.28 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์


วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันวันลอย+วันอธิบดี  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน  เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 18.57-19.49น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 


วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีระกา  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์(ตลอดทั้งวัน) เหมาะกับการย้ายบ้าน เปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้าเป็นฤกษ์คนรวย มีความสุขกาย สบายใจ เงินทองไม่ขาดมือ ร่ำรวยทรัพย์ด้วยสินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรือง

ยกเว้นกิจการร้านค้าที่เกี่ยวกับสตรีหรือเจ้าของงานเป็นสตรีไม่ควรใช้ฤกษ์นี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

วันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 2(ยี่) ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นมหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาลพระภูมิ  ย้ายบ้าน เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน

ยกเว้นผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี

เวลา 06.41-07.39 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.41-09.39 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์

เวลา 10.39-11.27 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 13.27-14.16 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ฤกษ์ทั้งหมดนี้เป็นฤกษ์ที่ดีทั้งหมดของปี2560ถ้าใครเอาไปใช้ก็กรุณาดูด้วยนิดนึงว่าใช้เพื่องานอะไรและห้ามวันอะไรไว้ด้วยนะค่ะ 

Tags : ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2560 ตำนานความเชื่อ คำอธิบายการใช้ฤกษ์ ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ปี2559 ฤกษ์ดี  

ความคิดเห็น

 1. 1
  THIRANAN WAENGYANGNOK
  THIRANAN WAENGYANGNOK miw_dekross@hotmail.com 19/01/2018 22:37

  มีฤกษ์ของปี61ไหมคะ

 2. 2
  03/01/2018 21:36

  ขอดูฤกษ์ปี2561

 3. 3
  มธุดา
  มธุดา matuda.sin@hotmail.com 21/10/2017 03:49

  อยากสอบถามว่าจะลงเสาเอกบ้านเดือนธันวาคม 2560 เจ้าของบ้านเกิดวันอาทิตย์ สามีเกิดวันพฤหัสบดี ส่วนลูกชายเกิดวันจันทร์จะใช้ฤกษ์วันไหนได้บ้างค่ะ  ขอบคุณมากค่ะ


   

 4. 4
  19/09/2017 10:01

  ขอบคุณมากคะ

 5. 5
  สิริลักษณ์
  สิริลักษณ์ puksiriluk@yahoo.com 16/09/2017 19:25

  อยากได้ฤกษ์ทำบุญบ้าน เจ้าย้านเกิดวันเสาร์และพุธ กลางคืนคะ ขอบคุณคะ ปี 2561 ก็ได้คะ 

 6. 6
  07/09/2017 11:02

  วันที่19กันยายน60 ทำไมไม่มีเวลาบอกค่ะ


 7. 7
  แอร์
  แอร์ risingstar.jeeyeo@gmail.com 06/09/2017 12:18

  ถ้ามีหุ้นส่วนหลายคน จะเลือกยังไงคะ ถ้าจะให้ดีทั้งหมดมันไม่มีทางเลยเพราะเกิดคนละวันกัน


  หรือว่าให้เลือกคนที่ถือหุ้นเยอะสุดคะ

 8. 8
  พิรดา แป้นพงษ์
  พิรดา แป้นพงษ์ bam.chanyoel@gmail.com 26/05/2017 19:11

  อยากรู้ฤกษ์ตั้งศาลของคนเกิดวันพุธกลางคืนกับวันพฤหัสค่ะ 

 9. 9
  เนส
  เนส friendshipmodeling@hotmail.com 20/03/2017 08:53

  https://www.facebook.com/montra2456

 10. 10
  รวีวรรณ
  รวีวรรณ ttka.2299@hotmail.com 18/02/2017 21:05

  ขอโทษนะคะ ขอสอบถามหน่อยได้มั้ยคะว่าถ้าจะเปิดร้านควรเลือกฤกษ์เวลาไหนที่เป็นมงคลค่ะ ระหว่างมหัทธโนฤกษ์ ราชาฤกษ์ หรือภูมิปาโลฤกษ์ดีคะ😊😊

 11. 11
  baannut99
  baannut99 baannut99@hotmail.com 08/01/2017 21:53

  เว็บไซต์บ้านณัฐ99ได้ให้อาจารย์เขียนฤกษ์กลางๆให้นะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็เชิญตามสบายได้เลยครับแต่ถ้าใครต้องการฤกษ์ที่เข้ากับตัวเองแนะนำให้ไปสอบถามอาจารย์เองเลยนะครับที่ไอดีLine.ohoh1975 ไปขอดูกับอาจารย์เค้าเลยครับ

 12. 12
  sa
  sa pattamaporn2524@gmail.com 07/01/2017 19:55

  เสาเอกค่ะขอโทษทีค่ะ

 13. 13
  sa
  sa pattamaporn2524@gmail.com 07/01/2017 19:52

  ขอบคุณมากค่ะกำลังหาฤกษ์ลงเสาเข็มอยู่พอดี เกิดวันพุธกลางคืนปีระกาค่ะตามนี้เลยใช่มั้ยคะ

 14. 14
  ธนเดช
  ธนเดช ios2518@gmail.com 06/01/2017 20:38

  เกิดวันเสาร์ ออกรถ วันไหนดีครับ ผม แล้ว สีอะไรครับผม


 15. 15
  Oh
  Oh baannut99@gmail.com 29/12/2016 01:22

  ถ้าใครต้องการดูฤกษ๋ทึ่เหมาะกับตัวเองทักlineมาค่ะ ohoh1975

 16. 16
  Oh
  Oh baannut99@gmail.com 29/12/2016 01:18

  ขอโทษนะค่ะคุณณัฐชยา บุตรราช คือปีวอกนะเป็นปีไทยบ้านเรานับเดือนไทยก่อนขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นปีเก่านะค่ะถ้ารู้ไม่จริงกรุณาอย่าป่วนค่ะทำให้ดูก็ดีแล้วถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาอ่านนะค่ะ

 17. 17
  ณัฐชยา บุตราช
  ณัฐชยา บุตราช rut-rr2012@hotmail.co.th 19/12/2016 12:07

  ปี2560 ปีระกา ไม่ใช่ปีวอกนะคะ

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view