สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2561

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2561
ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ เปิดกิจการใหม่ ปี2561
 
สำหรับท่านที่ต้องการจะทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ย้ายบ้านใหม่ ปลูกเรือน ลงเสาเอก  จดทะเบียนการค้า เปิดกิจการร้านค้า เปลี่ยนชื่อ-สกุล ในปี 2561  นี้ จะได้เป็นสิริมงคล มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดสายค่ะ
 
เดือนมกราคม
 
วันพฤหัสที่ 4 มกราคม 2561 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีระกา  ฤกษ์ดีวันลอย  ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์  เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่งเจ้าสาวเข้าเรือนหอ รดน้ำสังข์ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ แห่ขันหมาก ยกศาลพระภูมิ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.29-07.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 08.09-08.59 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
เวลา 09.39-10.28 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา10.19-11.06 น . เป็นราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 2 (ยี่) ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่งเจ้าสาวเข้าเรือนหอ รดน้ำสังข์ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ แห่ขันหมาก ยกศาลพระภูมิ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.59-09.08 น. เป็นเทวีฤกษ์   เวลา 10.35-11.29 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา 13.09-14.01น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 14.59-15.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3(สาม) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ลาภะ  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก  เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.49-06.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 06.55-07.44 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 09.31-10.28 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 12.29-13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 14.55-15.45 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 17.18-18.09 น. ราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น10 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันลอย-มหาสิทธิโชค+ ดิถีเรียงหมอน  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย แต่งงาน จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.29-06.18 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 06.59-07.48 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา  09.14-10.05 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 12.09-13.03 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา 14.09-15.03 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 16.00.-16.50 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
 
วันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 ตรงกับขึ้น14 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับย้ายบ้าน เปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ ยกเว้นงานทำขวัญนาค จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้น คนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 19.29-20.23 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  
 
เดือนกุมภาพันธ์
 
วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์  2561 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ลาภะ+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย แต่งงาน จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นคนที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  07.02-07.49 น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 08.43-09.39 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา 11.00-11.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 12.34-13.24 เป็น ภูมิปาโลฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์  2561 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 3 (สาม) ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค  ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะกับการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการ เซ็นสัญญา ลงเสาเอก ปลูกเรือน ตั้งศาล เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย เปลี่ยนกระเป๋าเงิน จะส่งผลดีให้มีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทองไหลมาเทมา มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.16-06.34 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์เวลา  เวลา 06.59-07.48 น.เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา  08.33-09.23 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.56-11.46 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 12.30-13.20 น. เป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 14.08-14.58 เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา  16.21-17.29 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 19.07-19.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์  2561  ตรงกับขึ้น 5 ค่ำ เดือน 4  ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+สิทธิโฃค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ส่งเจ้าสาวเข้าเรือนหอ รดน้ำสังข์ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปลี่ยนกระเป๋าเงินใหม่ แห่ขันหมาก ยกศาลพระภูมิ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.01-05.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 06.30-07.20 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา  08.06-08.56 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.29-11.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์  2561 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา  ย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
 
ยกเว้นคนที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้ เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.44-06.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 06.56-07.46 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา  15.46-16.36 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 18.39-19.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ตรงกับ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+มหาสิทธิโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  เซ็นสัญญา  ย้ายบ้าน  เปิดกิจการงานต่างๆ โดยเฉพาะกิจการที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.03-06.53 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 07.38-08.28 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา  10.01-10.51 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.27-12.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 13.13-14.03 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 15.18-16.08 น. เป็นราชาโชค
 
เวลา 18.12-19.02 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เดือนมีนาคม
 
วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้ออสังหาริมทรัพย์ เปิดบัญชีทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะย้ายเข้าบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์วันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์วันนี้เด็ดขาดจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.22-08.17 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.45-12.40 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 13.40-14.54 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 16.03-16.56 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเทวีฤกษ์ เหมาะสำหรับ การย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดกิจการงานที่เกี่ยวกับผู้หญิง เช่นร้านขายเสื้อผ้าผู้หญิง ร้านทำผม หรือผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของงาน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการราบรื่น ไร้อุปสรรค
 
ยกเว้น คนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 07.09-08.02 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.42-10.37 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.21-12.16 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.27-14.11 น.เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 17.54-18.45 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 7 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์ล่างเป็นวันอธิบดี+มหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธ(กลางคืน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 09.54-10.49 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์ เวลา 11.46-12.41 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 13.45-14.40 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา16.39-17.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
 
วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา  ฤกษ์ดีดิถีลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่ ทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นงานเอาเรือออกจากอู่หรือกิจการเกี่ยวกับเรือ รวมถึงห้ามผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  09.39-10.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.31-12.26 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 13.18-14.13 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 16.24-17.19 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 12 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา  ฤกษ์เป็นวันธงฃัย ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับสตรี สตรีเป็นเจ้าของฤกษ์ทั้งหมดห้ามเด็ดขาดรวมทั้งคนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 09.29-10.25 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.57-12.06 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา  13.26-14.21 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 16.19-17.14 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์ดีวันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 13.29-14.24 น.  เป็นราชาฤกษ์ เวลา 16.09-17.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 17.58-18.53 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 4 ปีระกา ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 09.15-10.10 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.15-12.10 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 13.14-14.09 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 16.02-17.57 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ฤกษ์บนราชาฤกษ์เหมาะสำหรับ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย

ยกเว้นห้ามผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 09.06-10.01น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.59-11.54น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 12.54-13.49 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 15.53-16.48 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ตรงกับขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+ชัยโชค+ธงชัย+ลาภะ ฤกษ์บนราชาฤกษ์เหมาะสำหรับ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 08.24-09.19 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.14-11.23 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เดือนเมษายน
 
วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2561 ตรงกับแรม  8 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ  ฤกษ์ดี9เด้งวันนี้เรียกว่าวันโคตรเศรษฐีถ้าใช้ฤกษ์ในวันนี้ปเพราะเป็นวันลอย+วันอธิบดี+วันธงชัย+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย ส่งตัวเจ้าสาว สามารถทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นห้ามเอารถออกจากอู่ ห้ามถอยรถใหม่กิจการที่เกี่ยวกับรถห้ามเด็ดขาด รวมทั้งผู้ที่เกิดที่เกิดวันจันทร์ กับวันอังคาร จะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.28-08.23 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.18-10.13 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.27-12.22 น.เป็นราชาฤกษ์
 
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 5 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันฟู+ดิถีเรียงหมอน+ ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เอารถออกจากอู่ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นห้ามเอาเรืออกจากอู่ ห้ามทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรือ รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 07.13-08.18 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.13-10.08 น.  เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.18-12.13 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 14.06-15.01น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 ตรงกับแรม 11 ค่ำ เดือน  5 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ ร้านค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  07.15-08.10 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.05-10.00 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.02-12.57 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา14.01-14.56 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 15.51-16.46 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันจันทร์ที่  23 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ฤกษ์ดีดิถีอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นการซื้อขายโอนที่ดิน กิจการเกี่ยวกับดิน รวมถึงการขุดดินลงเสาเอกห้ามและรวมทั้งผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  06.21-07.16น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.11-09.06 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 10.24-11.19 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา13.08-14.03 น.เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 14.58-15.53น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+อธิบดี ฤกษ์บนภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย และเจ้าของงานเป็นผู้ชายไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนที่เกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ใช้ฤกษ์ในวันนี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  12.55-13.50 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 14.55-15.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2561 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็น ภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ แต่งงาน หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่น
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา  06.09-07.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.59-08.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 09.58-10.53 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เดือนพฤษภาคม
 
วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม  2561 ตรงกับแรม  9 ค่ำ เดือน 6  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ราชาโชค+อำมฤตโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล เปิดกิจการ เปลี่ยนชื่อนามสกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอยู่ แต่งงาน เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่น
 
ยกเว้นห้ามโอนซื้อขายที่ดิน ขุดดิน ลงเสาเอก รวมทั้งคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 05.16-06.11 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.06-08.01 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 09.14-10.09 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 12.11-13.06 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 14.01-14.58น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตรงกับแรม 10 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ  ฤกษ์ล่างเป็นวันลอย+ชัยโชค+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นเทศาราตรีฤกษ์ เป็นฤกษ์ที่เหมาะสำหรับ เปิดกิจการงานการติดต่อการค้าระหว่างถิ่น เกี่ยวกับการงานที่ต้องการให้มีผู้คนเข้าออกมากมาย เกี่ยวกับความสนุกสนานชักชวนคนเข้าออกมาก เปิดโรงมหรสพ สถานเริงรมย์ โรงแรม ร้านอาหาร โรงหนัง สถานบันเทิง ตลาดและศูนย์การค้า งานที่ประกอบอาชีพนอกสถานที่ อาชีพค้าขายแบบแผงลอย อาชีพที่ต้องเคลื่อนไหวอยู่เสมอดีส่งผลให้เจริญรุ่งเรือง ร่ำรวย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 05.12-06.07 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 07.02-07.57น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 09.09-10.04 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.59-12.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 13.49-14.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561 ตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 6 ปีจอ ฤกษ์ดีฤกษ์บนเป็น ราชาฤกษ์เหมาะสำหรับ ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน  เปิดบัญชีธนาคาร  เอารถออกจากอู่จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 04.59-05.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 06.49-07.44น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 09.09-10.04 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 11.59-12.54น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 13.49-14.44น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
วันจันทร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ตรงกับแรม 15 ค่ำ เดือน 6  ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นศุภะฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นห้ามตั้งศาลรวมถึงคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 11.39-12.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์    เวลา 13.28-14.23 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 15-.18-16.13 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันพุธที่  16 พฤษภาคม  2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 7  ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นอำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 11.06-12.17 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์   เวลา 13.21-14.16 น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  
 
เวลา  16.11-17.06 น. เป็นเทวีฤกษ์   เวลา 18.39-19.34 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ตรงกับขึ้น  11 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย-วันอธิบดี+ศุภะ+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร  เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.13-09.08น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 11.01-11.56น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 12.51-13.46 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา  14.41-15.36 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 17.36-18.26 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันพุธ ที่  30 พฤษภาคม  2561 ตรงกับแรม 1 ค่ำ เดือน 7  ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นลาภะ ฤกษ์บนเป็นสมโณฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาล ส่งผลให้ทุกคนในบ้านมีความร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญ
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.57-08.52 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.52-11.47 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 12.42-13.37 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.32-16.27 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 17.22-18.17 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เดือนมิถุนายน
 
วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ตรงกับแรม 4 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู+สิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย ทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
 ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
 เวลา 07.48-08.43 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.39-11.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา  12.29-13.24น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.14-16.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ตรงกับแรม 10  ค่ำ เดือน 7  ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+วันธงชัย+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปลี่ยนชื่อนามสกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา ซื้อขายโอนที่ดิน เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.48-08.43 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.39-11.34 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 12.29-13.24 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 15.14-16.09 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันอังคารที่  12 มิถุนายน 2561 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 7 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานย้ายบ้าน เปิดกิจการต่างๆ แต่งงาน เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นห้ามคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน) ห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาด จะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 17.19-18.14 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 ตรงกับขึ้น 1 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ  ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร  ถอยรถออกจากอู่ เป็นฤกษ์คนรวย ส่งผลให้ทำกิจการงานมงคลแล้วเจริญก้าวหน้ายาวนาน มีความสุขกาย สบายใจ ร่ำรวยรุ่งเรืองมั่นคง ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.16-08.11 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 10.04-10.59 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.54-12.49 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.39-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 17.18-18.13 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2561 ตรงกับขึ้น 4 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ฤกษ์ดีสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปลี่ยนชื่อนามสกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอู่ ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา ซื้อขายโอนที่ดิน เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.09-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 9.59-10.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.49-12.44 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 14.39-15.34 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 16.29-17.24 น. เป็นราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8  ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันธงชัย+วันอธิบดี+มหาสิทธิโชค+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน   แต่งงาน ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.50-07.45 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 08.43-09.38 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.48-12.43 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 17.38-18.33 น. เป็นเทวีฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 ตรงกับแรม  2 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันธงชัย+วันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ลงเสาเอก  ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย ทำการมงคลทั้งปวงฤกษ์นี้เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นคนเกิดวันเสาร์กับวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.02-07.59 น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.29-10.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 11.34-12.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
 วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ+ธงชัย ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ปลูกเรือน   แต่งงาน ลงเสาเอก เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เปิดบัญชีธนาคาร ถอยรถออกจากอู่ เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพฤหัสบดี และวันศุกร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 13.56-14.51น. เป็นเทวีฤกษ์  เวลา 16.47-17.42น. เป็นราชาฤกษ์
 
เดือนกรกฏาคม
 
วันจันทร์ที่ 9 กรกฏาคม 2561 ตรงกับแรม  12 ค่ำ เดือน 8 ปีจอ  ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย ส่งตัวเจ้าสาว สามารถทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวกับสตรี เช่นเสริมสวย ร้านเสื้อผ้าสตรี สถาบันความงามและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงห้ามใช้ฤกษ์นี้รวมทั้งคนที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.39-07.29น. เป็นราชาฤกษ์  เวลา 09.29-10.19 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
 เวลา 11.39-12.28น.เป็นภูมิปาโลฤกษ์  เวลา 13.29-14.08น.  เป็นเทวีฤกษ์
 
วันอังคารที่ 10กรกฏาคม  2561 ตรงกับแรม  13 ค่ำ เดือน 8  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นมหาสิทธิโชค+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะแก่การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน ตั้งศาลขุดดิน ลงเสาเอก ปลูกบ้าน เปิดกิจการ เปลี่ยนชื่อนามสกุล เปิดบัญชีธนาคาร เอารถออกจากอยู่ แต่งงาน เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่น
 
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชายและเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้ง คนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ(กลางวัน)ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าดี
 
เวลา 07.09-08.02 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 09.29-10.18น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เวลา 10.59-11.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์ เวลา 13.09-14.02 เป็นเทวีฤกษ์
 
เวลา 15.04-15.59 น.เป็นราชาฤกษ์   เวลา 17.59-18.54 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันเสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 88  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชายและเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ ใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 09.09-10.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 11.19-12.09 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 13.09-14.04น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 14.59-15.04 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
เวลา 17.49-18.45น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 30 กรกฏาคม  2561 ตรงกับแรม 3 ค่ำ เดือน 88  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็น+ราชาโชค+ชัยโชค+อำมฤตโชค+ธงชัย ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 08.09-09.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.19-11.15 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.59-12.50 น.เป็น เวลาเทวีฤกษ์ 13.49-14.40 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา 16.42-17.37 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
เดือนสิงหาคม
 
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561ตรงกับ แรม12 ค่ำ เดือน 88 ปี จอ   ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันอธิบดี+ศุภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
ยกเว้นคนที่เกิดวันพุธ(กลางคืน)และวันเสาร์ ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.29-08.15 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 10.09-11.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 12.09-12.59 เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 14.45-15.40 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
เวลา 18.09-19.02 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 ตรงกับแรม 14 ค่ำ เดือน 88 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันธงชัย+วันอธิบดี+ดิถีเรียงหมอนเป็นราชาฤกษ์เหมาะสำหรับทำบุญขึ้นบ้านใหม่  ไหว้เจ้าที่ ตั้งศาล ย้ายบ้าน เซ็นสัญญา เปิดร้าน เปิดกิจการใหม่ แต่งงาน ปลุกบ้าน ลงเสาเอก เปิดบัญฃีธนาคาร เอารถออกจากอู่ จะส่งผลดีมีความสุข เป็นที่ความเชิดหน้าชูตาในสังคม ได้รับความมีเกียรติในสังคม มีชื่อเสียงมีอำนาจ และจะมีความเจริญ มีความราบรื่น จะมีโชคลาภแบบไม่คาดฝันอีกด้วย
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.39-08.29 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.39-10.29 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.59-12.50 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 14.49-15.36 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
เวลา 17.45-18.36 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันจันทร์ที่ 13สิงหาคม  2561 ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 9  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันฟู ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย ส่งตัวเจ้าสาว สามารถทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารห้ามใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.29-08.09 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.59-10.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.59-12.50 น.เป็น เวลาเทวีฤกษ์ 14.39-15.29 น. เป็นราชาฤกษ์
 
เวลา 16.59-17.50น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย+วันธงชัย+วันอธิบดี ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์ เหมาะกับการย้ายบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย จะส่งผลดีสำหรับผู้หญิงเป็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน จะส่งผลดีในการทำกิจการ จะทำให้มีชื่อเสียงและมีเสน่ห์ มีเกียรติ เป็นที่เชิดหน้าชูตา กิจการเจริญรุ่งเรือง
 
ยกเว้นผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 07.09-08.04 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.59-09.50 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.59-12.50 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 14.19-15.04 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นศุภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์ เหมาะในการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้าน เปิดกิจการร้านค้า ตั้งศาล  ลงเสาเอก ปลูกเรือน เปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร แต่งงาน หมั้นหมาย ส่งตัวเจ้าสาว สามารถทำการมงคลได้ทั้งปวง เป็นฤกษ์คนรวย จะขึ้นบ้านใหม่ ก็จะมีความสุขกาย สุขใจ จะดำเนินชีวิตก็จะราบรื่น มีความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินเงินทอง มีความก้าวหน้า มีหลักฐานมั่นคงเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างดี ยกเว้นผู้ที่เกิดวันอังคารใช้ฤกษ์นี้เด็ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
ยกเว้นกิจการที่เกี่ยวกับสตรี เช่นเสริมสวย ร้านเสื้อผ้าสตรี สถาบันความงามและเจ้าของบ้านที่เป็นผู้หญิงห้ามใช้ฤกษ์นี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันจันทร์กับวันพุธกลางคืนใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.45-07.40 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 09.09-10.05 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.09-12.05 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 13.59-14.50 น.เป็นราชาฤกษ์
 
วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 13 ค่ำ เดือน 9 ปีจอ ฤกษ์ดีเป็น วันธงชัย+วันอธิบดี+ลาภะ+ดิถีเรียงหมอน ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เอารถออกจากอู่ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ยกเว้นงานที่เกี่ยวกับบุรุษ เช่นร้านเสื้อผ้าชาย ค่ายมวย ร้านตัดผมชายและเจ้าของงานเป็นผู้ชายก็ไม่ควรใช้ฤกษ์ในวันนี้รวมทั้งผู้ที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ห้ามใช้ฤกษ์นี้เพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.39-07.33 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.45-09.40น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 10.59-11.50 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 13.49-14.45 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม 2561 ตรงกับขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9  ปีจอ ฤกษ์ดีเป็นวันลอย ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์ เหมาะกับงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปิดบัญชีธนาคาร ปลูกเรือน  ลงเสาเอก เอารถออกจากอู่ แต่งงาน ส่งตัวเจ้าสาว หมั้นหมาย เปิดกิจการต่างๆ เซ็นสัญญาซื้อขาย เซ็นสัญญางานประมูลที่ทำระยะยาว จะส่งผลดีเจริญรุ่งเรือง มั่นคง มีความสุข ทำอะไรก็สมหวังราบรื่นยาวนาน
 
ห้ามคนเกิดวันพฤหัสกับวันศุกร์ใช้ฤกษ์นี้เด้ดขาดเพราะจะส่งผลร้ายมากกว่าผลดี
 
เวลา 06.29-07.24 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์  เวลา 08.59-09.54 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 
เวลา 11.09-12.04 น. เป็นเทวีฤกษ์ เวลา 13.45-14.40 น.เป็นราชาฤกษ์  
 
ยังมีต่อค่ะยังไม่จบ

Tags : ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ย้ายบ้านใหม่ ปี2561 ตำนานความเชื่อ คำอธิบายการใฃ้ฤกษ์ ฤกษ์งามยามดีปลูกเรือน

ความคิดเห็น

 1. 1
  27/01/2018 12:44

  รอนะคะ

 2. 2
  baannut99
  baannut99 baannut99@gmail.com 12/01/2018 15:35

  พอดีแอ๊ดมินไม่ว่างนะครับ ถ้าอยากดูไปดูกับอาจารย์เองเลยครับ Line.ohoh1975

 3. 3
  กฤติญานันทร์
  กฤติญานันทร์ auzy04jang@gmail.com 11/01/2018 17:16

  รอนานละคะ เกิน 3 วันละนะคะ 😢😢😢

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view