สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทำยังไงเมื่อผิดนัดชำระหนี้

ทำยังไงเมื่อผิดนัดชำระหนี้

ทำยังไงเมื่อผิดนัดชำระหนี้

 

ปัญหาเรื่องหนี้สินเกิดขึ้นได้เสมอ หากไม่ระมัดระวัง ขาดการวางแผนที่ดี ปัญหาหนี้สินจะเกิดขึ้นและทำการแก้ไขได้หรือไม่ อยู่ที่การมองปัญหา-ตีโจทย์แตกหรือไม่ว่าปัญหาหนี้สินจริง ๆ แล้วเกิดจากสาเหตุอะไร สิ่งที่จะตามมาเมื่อเกิดปัญหาหนี้สินก็คือ การไม่สามารถชำระหนี้ได้ หรือ ชำระหนี้สินล่าช้า ปัญหาเหล่านี้อาจเกิดขึ้นได้เสมอทั้ง ๆ ที่เราวางแผนไว้เป็นอย่างดีแล้วก็ตาม ปัญหาการผิดนัดชำระหนี้ ในบางครั้งอาจเกิดจากเหตุสุดวิสัย ทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ เมื่อเกิดปัญหาขึ้นแล้ว เราควรทำอย่างไร

การผิดนัดชำระหนี้ หมายถึงการชำระหนี้ช้ากว่ากำหนด แต่ไม่ได้หมายถึงการไม่จ่าย ดังนั้นถ้าคุณเพิ่งจะผิดนัดชำระหนี้เป็นครั้งแรก ก็อย่าได้ตื่นตกใจจนเกินไป ให้ยึดสุภาษิตที่ว่า “สี่เท้ายังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง” ทางฝ่ายเจ้าหนี้เองก็เข้าใจดีในเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจจะเกิดจากเหตุสุดวิสัย แต่เนื่องจากเป็นความผิดครั้งแรก เจ้าหนี้มักจะไม่ถือเป็นเรื่องสำคัญอะไร ซึ่งเจ้าหนี้จะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่อาจเกิดขึ้นกับลูกหนี้ได้ แต่ถ้าผิดนัดชำระหนี้ครั้งที่ 2 หรือ 3 นี่สิ ทางเจ้าหนี้คงต้องมีการสอบถามจากทางฝ่ายลูกหนี้เพื่อขอเหตุผลที่ฟังได้จากลูกหนี้

ถ้าได้รับคำตอบที่มีเหตุผลสนับสนุนเพียงพอ คุณก็จะได้เป็นลูกหนี้ที่ดีของเจ้าหนี้ต่อไป ดังนั้นการให้เหตุผลในการผิดนัดชำระหนี้ ควรพูดความจริง อย่างตรงไปตรงมาในส่วนที่สมควรเปิดเผย เพื่อให้เจ้าหนี้สบายใจว่า ลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระหนี้ มีความจริงใจและตั้งใจในการให้เจ้าหนี้ได้รับรู้ปัญหา-สาเหตุ ในการผิดนัดชำระหนี้และให้เจ้าหนี้ได้มีส่วนร่วมในการให้คำแนะนำในการแก้ปัญหานั้น

ถ้าเป็นไปได้ในการชี้แจงเหตุผล ในการผิดนัดชำระหนี้ถ้าคุณมีสิ่งที่จะนำมาเป็นหลักฐานซึ่งอาจจะเป็นเอกสารหรืออะไรก็ตามที่ช่วยยืนยันและสร้างความน่าเชื่อถือในการที่คุณผิดนัดชำระหนี้เป็นเพราะเหตุสุดวิสัย ไม่ได้เป็นความตั้งใจที่จะผิดนัดชำระหนี้

เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ได้โดยหลังจากที่คุณผิดนัดชำระหนี้แล้วคุณสามารถทำให้เจ้าหนี้มีความเชื่อถือคุณได้อยู่ จากการแก้ปัญหาด้วยวิธีข้างต้น ที่สำคัญอย่าลืมว่า เหตุผลในการผิดนัดชำระหนี้เป็นส่วนสำคัญที่สุด และแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้เจตนาที่จะผิดนัดชำระหนี้ ถ้าทำได้ดังนี้จะทำให้เจ้าหนี้มองข้ามเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของคุณกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปทันที

แต่อย่าลืมว่า การไม่ผิดนัดชำระหนี้โดยจ่ายชำระหนี้ให้ตรงกำหนดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด...

 

ที่มา:Choke Chira

 

Tags : ทำยังไงเมื่อผิดนัดชำระหนี้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view