สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ทิศมงคล,สีถูกโฉลก,เลขมงคลเสริมดวงปี54,เลขนำโชคปี54,เลขนำโชคปีเถาะ

ทิศมงคล,สีถูกโฉลก,เลขมงคลเสริมดวงปี54,เลขนำโชคปี54,เลขนำโชคปีเถาะ

ทิศมงคล,สีถูกโฉลก,เลขมงคลเสริมดวงปี54

ปีเกิด ทิศมงคล2554 ทิศอัปมงคล สีถูกโฉลก สีอัปมงคล เลขมงคล
ชวด ทิศเหนือ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศใต้,ทิศตะวันออก สีแดง,สีน้ำตาล สีเขียว,สีขาว เลข3,เลข5
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้   สีส้ม,สีเหลือง    
ฉลู ทิศเหนือ,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้,ทิศตะวันตก สีดำ,สีน้ำเงิน สีเหลือง,สีแดง เลข6,เลข8
  ทิศใต้   สีขาว สีน้ำตาล  
ขาล ทิศใต้,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้,ทิศตะวันตก สีเขียว,สีแดง สีฟ้า,สีขาว เลข1,เลข4
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้   สีชมพู,สีม่วง สีน้ำเงิน  
เถาะ ทิศเหนือ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้,ทิศตะวันตก สีเหลือง,สีเขียว สีดำ,สีน้ำเงิน เลข2,เลข9
  ทิศตะวันออกเฉียงใต้   สีน้ำตาล สีกรมท่า  
มะโรง ทิศเหนือ,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,ทิศตะวันออก สีดำ,สีน้ำเงิน สีเหลือง,สีส้ม เลข7,เลข4
  ทิศใต้   สีเทา,สีเขียว สีขาว  
มะเส็ง ทิศใต้,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,ทิศตะวันออก สีเหลือง,สีแดง สีฟ้า,สีน้ำเงิน เลข5,เลข9
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้   สีน้ำตาล สีเขียว  
มะเมีย ทิศตะวันออกเฉียงใต้,ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศเหนือ,ทิศตะวันออก สีเขียว,สีดำ สีขมพู,สีแดง เลข3,เลข6
  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   สีฟ้า,สีน้ำเงิน สีม่วง,สีขาว  
มะแม ทิศเหนือ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตก,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ สีฟ้า,สีน้ำเงิน สีเหลือง,สีแดง เลข3,เลข8
  ทิศใต้   สีดำ,สีขาว    
วอก ทิศเหนือ,ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ทิศตะวันตก สีฟ้า,สีน้ำเงิน สีเขียว,สีแดง เลข2,เลข9
  ทิศใต้   สีดำ,สีม่วง    
ระกา ทิศตะวันออกเฉียงใต้,ตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออก,ทิศตะวันตก สีเหลือง,สีน้ำเงิน สีเขียว,สีแดง เลข1,เลข7
  ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ   สีน้ำตาล,สีเทา    
จอ ทิศใต้,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้,ทิศตะวันตก สีเหลือง,สีแดง สีฟ้า,สีเทา เลข1,เลข8
  ทิศตะวันออก   สีน้ำตาล สีน้ำเงิน  
กุน ทิศเหนือ,ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้,ทิศตะวันออก สีเขียว,สีเทา สีเหลือง,สีแดง เลข2,เลข4
  ทิศตะวันตกเฉียงใต้   สีน้ำตาล สีส้ม  

 

    ที่มา:ซินแสซ่งเส้ากวง

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view