Full Version เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

รับจำนอง รับขายฝาก รับไถ่ถอน จำนองที่ดิน จำนองบ้าน รับจำนองคอนโด รับขายฝาก รับซื้อ ฝากขายดอกเบี้ย0.5-2บาท นายทุนทำเองโดยตรงปรึกษาฟรี 099-264-9799 www.baannut99.com > Article

เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ Date : 2018-01-12 14:53:23

อกสารที่ใช้ในการทำธุรกรรม จำนองหรือ ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์

 

บุคคลธรรมดา
 • โฉนดที่ดินตัวจริง
 • บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

 • ทะเบียนบ้าน

 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

 • ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า

 • ใบมรณบัตรคู่สมรส

 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส

 • ถ้ามีการแปลงสัญชาติ ให้นำหลักฐานการแปลงสัญชาติมาแสดง

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีที่ไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบปลอดหนี้ หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)

นิติบุคคล
 • โฉนดที่ดินตัวจริง

 • บัตรประชาชน ของกรรมการผุ้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคล

 • ทะเบียนบ้าน ของกรรมการผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล

 • หนังสือบริคณห์สนธิและวัตถุประสงค์

 • ข้อบังคับของนิติบุคคล

 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลไทยที่ถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน จำกัด

 • แบบรับรองรายการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วน กรณีห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือ ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนแล้ว

 • หนังสือรายงานการประชุมนิติบุคคล

 • ใบขออนุญาติปลูกสร้าง(กรณีไม่ใช่โครงการบ้านจัดสรรแต่เป็นบ้านที่ปลูกสร้างเอง)

 • ใบปลอดหนี้ หรือหนังสือปลอดภาระหนี้ อันได้แก่ ค่าส่วนกลาง ค่าน้ำ ค่าไฟ(ในกรณีเป็นอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมเท่านั้น)


* ในการไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน กรุณาเตรียมเอกสารตัวจริงไปให้ครบพร้อมสำเนาเอกสารอย่างละ1ชุด *


ความคิดเห็น

Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : นิธินันท์ ฟักแสง Date : 1273593708


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : มี่ Date : 1323784944

wow

Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : พรต Date : 1350974869

นส.3กใช้ในการฝากขายหรือจำนองได้หรือไม่ ที่ดินตำบลอ่าวน้อย จังหวัดประจวบ phot_hempatchayakun@hotmail.com ราคาประเมินจากกรมที่ดิน 5 แสน 1ไร่1งาน เป็นที่เพราะเปล่า


ใกล้ถนนเพชรเกษม เข้าในซอยห่างถนนประมาณ 500 เมตร ต้องการใช้เงินด่วน


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : พิบูล Date : 1430797692

ไม่ทราบว่ามีที่ดินเปล่าติดถนน ย่านชุมชน แถว กทม.ฝั่งตะวันออกหรือลำลูกกา ขนาด 80-250 ตรว.หน้ากว้าง 16 ม.ขึ้นไป ขายไหมครับ ถ้ามีรบกวนช่วยแจ้งหน่อยครับ โทร.081-7550001


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : สน Date : 1457753241

จะจำนองเฉพาะบ้านได้ไหมคับ เพราะที่ดินที่สร้างบ้านไม่มีเอกสารสิทธิ์คับ ที่บ้านมีใบประกอบกิจการด้วยคับ ทำธุรกิจ 


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : ไอซ์ชี่ Date : 1481645105


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : Date : 1501547880

เสนออัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 3%


การประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการไร้เงินสด


รับประกันคุณภาพCredit Loan Home Credit มีสินเชื่อที่มีหลักประกันและสินเชื่อที่ไม่เป็นหลักประกันแก่บุคคลหรือ บริษัท หรือสมาคมสหกรณ์เพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและเพื่อประโยชน์ส่วนตนที่อยู่ติดต่อ:


Direct Mailcreditfinancierhome@gmail.com


Reply : เอกสารที่ใช้ในการทำจำนอง-ขายฝาก อสังหาริมทรัพย์ By : baannut99 Date : 1327744263

ถ้าต้องการจะสอบถามเรื่องจำนองขายฝากกรุณาไปที่หน้าติดต่อเราหรือโทรมาสอบถามเลยดีกว่านะค่ะเพื่อความรวดเร็ว ในการทราบผลถ้ามาถามหน้านี้บางทีไม่ได้เข้ามาดู ไม่สามารถจะรู้ถึงความต้องการของคุณๆทุกคนได้ค่ะ