สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
การทำพินัยกรรมช่วยให้การรับมรดกที่ดินดีกว่าไม่ทำ

การทำพินัยกรรมช่วยให้การรับมรดกที่ดินดีกว่าไม่ทำ

การทำพินัยกรรมช่วยให้การรับมรดกที่ดินดีกว่าไม่ทำ คนทั่วไปมักคิดว่าการทำพินัยกรรมเป็นแค่การกำหนดว่าใครจะได้ทรัพย์อะไรจาก เจ้ามรดกเท่านั้น ......

อ่านต่อ
กฏหมายธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยพ.ศ. ๒๕๖๑

กฏหมายธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยพ.ศ. ๒๕๖๑

กฏหมายธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยพ.ศ. ๒๕๖๑ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไข......

อ่านต่อ
อสังหาริมทรัพย์ไทยกับชาวต่างชาติ

อสังหาริมทรัพย์ไทยกับชาวต่างชาติ

อสังหาริมทรัพย์ไทยกับชาวต่างชาติ 1.การถือกรรมสิทธิ์อสังหาฯ โดยชาวต่างชาติ ชาวต่างชาติไม่มีสิทธิ์ครอบครองกรรมสิทธิ์ผืนแผ่นดินไทย ช......

อ่านต่อ
ประกาศแก้กฏหมายผู้ค้ำประกันล่าสุด มีผลบังคับใช้ 12 ก.พ. 2558

ประกาศแก้กฏหมายผู้ค้ำประกันล่าสุด มีผลบังคับใช้ 12 ก.พ. 2558

ประกาศแก้กฏหมายผู้ค้ำประกันล่าสุด มีผลบังคับใช้ 12 ก.พ. 2558 ราชกิจจานุเบกษาประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ......

อ่านต่อ
กฏหมายการซื้อขาย

กฏหมายการซื้อขาย

การซื้อขายสภาพและหลักสำคัญของสัญญาซื้อขายส่วนที่๑บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา ๔๕๓ อันว่าซื้อขายนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ขาย โอนกร......

อ่านต่อ
กฏหมายเกี่ยวกับการให้

กฏหมายเกี่ยวกับการให้

กฏหมายเกี่ยวกับการ " ให้ " มาตรา ๕๒๑ อันว่าให้นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกว่าผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนให้โดยเสน่หาแก่บุคคลอีกคนหนึ่......

อ่านต่อ
กฏหมายเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม

กฏหมายเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม

กฏหมายเกี่ยวกับผู้กู้ร่วม เป็นผู้กู้ร่วมแล้วต้องรับผิดชอบอย่างไร ขอถอนตัวได้หรือไม่ แนวทางก่อนตัดสินใจเป็นผู้กู้ร่วมกับบุคคลอื่น หากคุณเป......

อ่านต่อ
ลูกยังไงก็มีสิทธิ

ลูกยังไงก็มีสิทธิ

เรื่องของบุตร ปัญหาเรื่องความเป็นบิดา และบุตร หรือความเป็นพ่อแม่ลูกนั่นเอง ถ้าดูผิวเผินอาจจะมองเห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ เป็นเรื่องที่เ......

อ่านต่อ
การหมั้น,คู่หมั้น,หมั้นหมาย,ของรับหมั้น หมั้นกันตามกฏหมาย,กฎหมายการหมั้น

การหมั้น,คู่หมั้น,หมั้นหมาย,ของรับหมั้น หมั้นกันตามกฏหมาย,กฎหมายการหมั้น

การหมั้น หลังจากชายและหญิงเจริญวัยพอสมควร มนุษย์เราก็จะก้าวเข้าสู่วัยหนุ่มสาว วัยผู้ใหญ่เป็นธรรมดาของมนุษยชาติ ที่ต้อง การมีคู่ครอง มี......

อ่านต่อ
กฎหมายการตาย

กฎหมายการตาย

การตาย คนเราทุกคนเกิดมาต้องตายด้วยกันทุกคน ผิดกันอยู่แต่ว่าจะตายช้าหรือตายเร็ว เท่านั้น แต่ก่อนนี้ปัญหาที่ว่าตายเมื่อใดนั้น ไม่สู้จะมีปัญ......

อ่านต่อ
ทะเบียนสมรส,คู่สมรส,กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

ทะเบียนสมรส,คู่สมรส,กฎหมายเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรส

คู่สมรส การสมรส หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่า "แต่งงาน" นั้นก็คือ การที่ชายหญิง ๒ คน ตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันฉันสามีภริยา ซึ่ง......

อ่านต่อ
กฏหมายเกี่ยวกับกันสาดหรือระเบียง

กฏหมายเกี่ยวกับกันสาดหรือระเบียง

กฏหมายเกี่ยวกับกันสาดหรือระเบียง ทุกวันนี้กรุงเทพมหานครจะมองไปทางไหนก็มีแต่ตึก อาคาร ที่มีความสูงแตกต่างกันไป มีการออกแบบทางสถาปัตยกรรมที่......

อ่านต่อ
view