สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553

ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับอาคารชุด พ.ศ. 2553

ค่าธรรมเนียมเเละค่าจ่ายเกี่ยวกับ อาคารชุด พ.ศ. 2553 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง ละมาตรา 61 ห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดพ.ศ. 2522 อัน......

อ่านต่อ
กฏหมายอาคารชุด,กฏหมายห้องชุด,กฏหมายคอนโดมิเนียม

กฏหมายอาคารชุด,กฏหมายห้องชุด,กฏหมายคอนโดมิเนียม

กฎหมายอาคารชุด 1. ผู้มีสิทธิยื่นคำขอจดทะเบียนอาคารชุด ตามกฎหมายอาคารชุดได้แก่ 1.1 เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงที่อาคารชุดนั้นตั้งอยู่ ......

อ่านต่อ
ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด

ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด

ค่าส่วนกลางกับความอยู่รอดของเจ้าของร่วมอาคารชุด เจ้าของคอนโดนับหมื่นนับแสนคนอาจต้องเจอความลำบากเรื่องภาระค่าใช้ จ่ายส่วนกลางท......

อ่านต่อ
ใบปลอดหนี้ หรือ หนังสือปลอดหนี้คือ

ใบปลอดหนี้ หรือ หนังสือปลอดหนี้คือ

ใบปลอดหนี้ ใบปลอดหนี้ หรือ หนังสือปลอดหนี้ คือ เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแสดงต่อเจ้าพนักงานกรมที่ดินว่า ท่านไม่มีการค้างชำระค่าสาธารณูปโภค ค่า......

อ่านต่อ
ตัดสินใจก่อน!ที่จะซื้อคอนโดฯ

ตัดสินใจก่อน!ที่จะซื้อคอนโดฯ

ตัดสินใจก่อน! ที่จะซื้อคอนโดฯเราควรคำนึงให้ดี เมื่อคุณตัดสินใจจะซื้อคอนโดมิเนียม สิ่งที่คุณควรคำนึงถึงก็คงหนีไม่พ้นเรื่อง ทำเล, งบประมาณ และ......

อ่านต่อ
แนะวิธี ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเลือกซื้อ คอนโดฯ

แนะวิธี ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเลือกซื้อ คอนโดฯ

แนะวิธี ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ เมื่อเลือกซื้อ คอนโดฯ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ให้ข้อควรปฏิบัติที่ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา......

อ่านต่อ
สิทธิของผู้บริโภคในการฟ้องร้องเจ้าของโครงการคอนโด

สิทธิของผู้บริโภคในการฟ้องร้องเจ้าของโครงการคอนโด

สิทธิของผู้บริโภคในการฟ้องร้องเจ้าของโครงการคอนโด วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคให้กับผู้บริโภคที่จองคอนโดมิเนียมได้ทราบและนำไปใช้ได้จริงเป็นข้อๆ ......

อ่านต่อ
view