สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูงเงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง รับดอกเบี้ยสุดคุ้มทุกระยะเวลาการฝาก สร้างหลักประกันที่มั่นคงในอนาคต สามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก พร้อมรับผลตอบแทนสูง

ลักษณะผลิตภัณฑ์เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง

  • รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน
  • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
  • เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารคิดดอกเบี้ยตามที่กำหนด หากถอนก่อนกำหนดระยะเวลาน้อยกว่า 3 เดือน ไม่ได้รับดอกเบี้ย
  • ใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกัน
  • ใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือรับรองฐานะการเงิน


 **เงินฝากดอกเบี้ยสูงนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย**

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Tags : เงินฝากประจำดอกเบี้ยสูง เงินฝาก , เงินฝากประจำ , เงินฝากLHBank , ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view