สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

KK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี

KK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี

KK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี


อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก มีผลตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 

บุคคลธรรมดา
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝาก 20,000,000 บาท แรก 1.40%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 20,000,000 บาท ขึ้นไป 0.75%

นิติบุคคลทั่วไป
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
วงเงินฝาก 10,000,000 บาท แรก 1.00%
วงเงินฝากส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ขึ้นไป 0.75%

อัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ณ ปัจจุบัน คลิกที่นี่

ค้นหาสาขาของธนาคาร คลิกที่นี่

เงื่อนไข

• เปิดบัญชีได้ทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลทั่วไป 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น

• จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 50,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวนเงิน

• สามารถถอน/โอนเงินจากบัญชีได้สูงสุดเดือนละ 4 ครั้ง กรณีการถอน/โอนเงิน ตั้งแต่ครั้งที่ 5 เป็นต้นไป ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมครั้งละ 500 บาท

• ธนาคารกำหนดยอดคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท ผู้ฝากไม่สามารถถอน/โอนเงิน จนทำให้ยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 500 บาทได้ ยกเว้นการทำรายการถอนเพื่อปิดบัญชีเท่านั้น

• การปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันทีเปิดบัญชี จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการปิดบัญชี 50 บาท

• ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 คร้ง (สิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.)

• ธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะหักภาษี ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยเงินฝาก ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากรเว้นแต่จะได้รับยกเว้น

• เงือนไขการฝากและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยธนาคาร

• ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารเกียรตินาคินทุกสาขา หรือ โทร.02 165 5555
ที่มา:ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) 
http://www.kiatnakin.co.th/index.php

Tags : KK Smart Savings ดอกเบี้ยสูง 1.40% ต่อปี

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view