สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อบ้านใหม่ LHBANK

สินเชื่อบ้านใหม่ LHBANK
สินเชื่อบ้านใหม่

 
พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ ...ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ   
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า*
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี    เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน   (สำหรับกลุ่มโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมกับธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ย :

 
พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA ผ่านธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าจดจำนอง 1.00% ของวงเงินสินเชื่อ*
 
*วงเงินค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ก่อน 5 ปีแรก ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดจำนองคืนธนาคาร
  • ธนาคารจะสำรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1.00% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติแต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง 
หมายเหตุ :
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2561
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับบ้านที่มีราคา 4 ล้านบาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี และผ่อนชำระค่างวดปกติเท่านั้น  MRR = 7.7500% (ณ 25 พ.ค.60)
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Tags : บ้านณัฐ99 , Baannut99 , LHBank , สินเชื่อบ้านใหม่ , สินเชื่อบ้าน , โฮมโลน , , โฮมโลนโดนใจ , บ้าน , กู้บ้าน , จำนองบ้าน , รับจำนองบ้าน , ฏุ้บ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ , สินเชื่อบ้านแลนด์แอนด์เฮ้าส์ , ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ,

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view