สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กองทุน มั่ง มี ศรี สุข วางหมากการลงทุน ตามผลลัทธ์ที่คาดหวัง

กองทุน มั่ง มี ศรี สุข วางหมากการลงทุน ตามผลลัทธ์ที่คาดหวัง
กองทุนมั่ง มี ศรี สุข
 
กองทุน มั่ง มี ศรี สุข วางหมากการลงทุน ตามผลลัทธ์ที่คาดหวัง IPO 20-28 มี.ค. 2561
  • เน้นการลงทุนแบบ Asset Allocation หรือจัดสรรเงินลงทุนในหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
  • ลงทุนแบบ Fund of Funds ภายใต้บริษัทจัดการกองทุน และจะลงทุนในกองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
  • มีกลยุทธ์การลงทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร.Krungthai Call Center02 111 1111

 
ที่มา:บมจ. ธนาคารกรุงไทย

Tags : กองทุน มั่ง มี ศรี สุข วางหมากการลงทุน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view