สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท รับกระปุกออมสิน

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท รับกระปุกออมสิน
1 เมษายน 2561วันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน 105 ปี
 

ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท รับกระปุกออมสิน "ต่อยอดการออม เพื่อความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน"

 
เงื่อนไขการรับฝาก :
 
          1.  จำนวนเงินฝากแต่ละบัญชี  ทั้งกรณีเปิดบัญชีเงินฝากใหม่ และรับฝากเงินเพิ่ม ให้เป็นไปตามยอดเงินฝากขั้นต่ำของเงินฝากแต่ละประเภท แต่ต้องไม่ต่ำกว่าบัญชีละ 500 บาท โดยให้รวมถึงการรับฝากเงินประเภทสลากออมสินพิเศษ และการรับฝากเงินต่างสาขาด้วย
 
          2.  เจ้าของบัญชีเงินฝาก และหรือเจ้าของทะเบียนสลาก 1 ราย จะได้รับของขวัญจำนวน 1 ชิ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะฝากเงินมากว่า 1 บัญชีหรือมากกว่า 1 ทะเบียนสลากก็ตาม ทั้งนี้ ไม่แจกของขวัญสำหรับการฝากเงินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
 
          3.  เจ้าของบัญชีเงินฝากต้องนำสมุดฝากเงินมาฝากด้วยตนเอง หรือเจ้าของทะเบียนสลากต้องมาฝากเงินด้วยตนเอง  ณ  ธนาคารออมสินสาขา ทั้งนี้ กรณีบัญชีเงินฝากเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ ผู้มาฝากเงินจะเป็นผู้ฝากหรือผู้เยาว์ก็ได้
 
          4.  ธนาคารออมสินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการแจกของขวัญในประกาศได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มที่ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือโทร.GSB HOTLINE.1115 
ที่มา:ธนาคารออมสิน

Tags : ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาท รับกระปุกออมสิน , ธนาคารออมสิน , GSB

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view