สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินเชื่อ For Home ธอส. วันนี้-29 มิถุนายน 2561 และทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2561

สินเชื่อ For Home ธอส. วันนี้-29 มิถุนายน 2561 และทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2561

สินเชื่อ For Home

ยื่นคำขอกู้เงินและทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 29 มิถุนายน 2561 และทำนิติกรรมภายใน 31 กรกฎาคม 2561

วัตถุประสงค์การยื่นกู้

 1. เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด

 2. เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

 3. เพื่อต่อเติม หรือขยาย หรือซ่อมแซมอาคาร

 4. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด จากสถาบันการเงินอื่น

 5. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่าจากสถาบันการเงินอื่น พร้อมปลูกสร้างอาคาร

 6. เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินพร้อมอาคารจากสถาบันการเงินอื่น และปลูกสร้าง หรือต่อเติม / ขยาย / ซ่อมแซมอาคาร

 7. เพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ พร้อมกับการขอกู้ตามวัตถุประสงค์ข้อ (1) และ (4) เท่านั้น                      

หมายเหตุ  

1. อาคาร หมายถึง บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย

2. กรณีกู้เพื่อไถ่ถอนจำนอง ผู้กู้ต้องมีประวัติเป็นลูกหนี้ที่ดีกับสถาบันการเงินเดิมย้อนหลัง 12 เดือน และเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อวงเงิน

วงเงิน
 • ให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกันและตามเกณฑ์รายได้ เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน สูงสุด 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี  ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้รวมระยะเวลากู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 กรอบวงเงิน 17,000 ล้านบาท

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1-2 = MRR-3.85% ต่อปี (2.90%)
ปีที่ 3 = MRR-2.80% ต่อปี (3.95%)
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา
 • กรณีลูกค้าสวัสดิการ

= MRR-1.00% ต่อปี

 • กรณีลูกค้ารายย่อย
= MRR-0.50% ต่อปี
 • กรณีซื้ออุปกรณ์ฯ
= MRR

หมายเหตุ   

1. กรณีไม่มีผลงานก่อสร้าง หรือผลงานก่อสร้างไม่ถึงร้อยละ 20 บวกอัตราดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อ

2. ปัจจุบัน MRR = 6.75% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2560

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ค่าเบี้ยปรับ และค่าธรรมเนียมด้านสินเชื่ออื่นๆ ให้ดำเนินการจัดเก็บตามระเบียบปฏิบัติงานธนาคาร

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

 • เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานธนาคาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GHBank Call Center 02-645-9000
 
Website.https://www.ghbank.co.th/product-detail/for-home-2018

ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : สินเชื่อ For Home , รีไฟแนนซ์บ้าน , ธอส. , ธนาคารอาคารสงเคราะห์ , สินเชื่อบ้าน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view