สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

 
พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ขั้นต่ำ 1,000 บาท
จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 งวด ทุกวันที่ 10 พฤษภาคม และ 10 พฤศจิกายน ของทุกปี
 
 
 
 
(กรณีตรวจพบรายการซื้อที่ผิดเงื่อนไข ธนาคารขอสงวนสิทธิ์คืนเงินส่วนเกินภายใน 3 วันทำการโดยไม่มีการคิดดอกเบี้ย)
  • พันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าวเสนอขายสำหรับ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย สภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร
  • ลูกค้าใหม่ต้องติดต่อลงทะเบียนก่อนทำรายการที่ธนาคารกสิกรไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ
 
หมายเหตุ :  ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า  เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
 
                    สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 กด 819    
 
ที่มา:ธนาคารกสิกรไทย

Tags : พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view