สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

ธอส. เงินเต็มบ้าน สำหรับโครงการ Be GH Bank Family

ธอส. เงินเต็มบ้าน สำหรับโครงการ Be GH Bank Family

ธอส. เงินเต็มบ้าน สำหรับโครงการ Be GH Bank Family

 
รับเปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 
จุดประสงค์การเปิดบัญชี
 • เป็นผลิตภัณฑ์ออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูงสามารถฝากถอนได้และได้อัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติ
 • เป็นการมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆกับธอส. เพื่อเชิญชวนให้เป็นลูกค้าเงินฝากของธอส.
 • เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เงินฝากทางเลือกให้กับลูกค้าเดิมของธนาคาร
รายละเอียดการฝากถอน
 • ฝาก-ถอนเงินได้ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์
 • จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากให้ปีละ 2 ครั้ง
 • ฝากเงินครบงวดบัญชี 6 เดือน (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) คิดดอกเบี้ยให้เป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือ และจ่ายดอกเบี้ยให้ในวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม
 • ฝากเงินไม่ครบตามงวดบัญชี และปิดบัญชีก่อนวันที่ 29 มิถุนายน และวันที่ 29 ธันวาคม ธนาคารไม่จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากของงวดบัญชีนั้นให้ ณ วันที่ปิดบัญชี
อัตราดอกเบี้ย
 
สำหรับโครงการ Be GH Bank Family โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
 • ยอดเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 1.50 ต่อปี ทั้งจำนวน
 • ยอดเงินฝากคงเหลือมากกว่า 1 ล้านบาทขึ้นไป ได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ ร้อยละ 0.90 ต่อปี ทั้งจำนวน
(ทั้งนี้อัตราดอกเบี้ยอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้านของธนาคาร)
 • สำหรับลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากใดๆกับ ธอส. จะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากดังนี้
 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส.เงินเต็มบ้าน ตามประกาศ บวกเพิ่มอีก 0.25% ต่อปี ทั้งจำนวน เป็นระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่เปิดบัญชีเงินฝาก หลังจากนั้นใช้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. เงินเต็มบ้าน ตามประกาศปกติของธนาคาร
การเปิดบัญชี
 • เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท ขึ้นไป
 • เปิดบัญชีเงินฝาก 1 รายต่อ 1 บัญชีเท่านั้น (โดย ณ วันที่เปิดบัญชี ลูกค้าต้องไม่มีบัญชีเงินฝาก ธอส. เงินเต็มบ้าน)
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม
คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร
 • เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ) และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม 1 และ 9)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GHBank Call Center 02-645-9000
 
 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : ธอส. เงินเต็มบ้าน สำหรับโครงการ Be GH Bank Family , เงินฝาก , เงินออม , ธนาคารอาคารสงเคราะห์

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view