สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 8 เดือน/18 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 8 เดือน/18 เดือน กับธนาคารอาคารสงเคราะห์

เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 8 เดือน/18 เดือน

 
"ระยะเวลาการรับเปิดบัญชีเงินฝากและรับฝากเงินตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561"
 
จุดประสงค์การเปิดบัญชี
  • เพื่อเป็นการสนับสนุนการออม
รายละเอียดการฝากถอน
  1. เปิดบัญชีเงินฝากครั้งแรกและจำนวนเงินฝากครั้งต่อไปขั้นต่ำรายการละ 10,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
  2. เปิดบัญชีเงินฝากประจำ 8 เดือน และประจำ 18 เดือน ได้ประเภทละ 1 บัญชี ต่อ 1 ราย เท่านั้น
  3. ยอดรวมเงินฝากสูงสุดไม่เกิน 100 ล้านบาท
  4. การถอนเงินฝาก ผู้ฝากต้องถอนเต็มวงเงินของการฝากแต่ละครั้ง ถอนบางส่วนไม่ได้
อัตราดอกเบี้ย
 
1. เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 8 เดือน
 
จำนวนเงินฝากต่อรายการน้อยกว่า 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.55% ต่อปี
จำนวนเงินฝากต่อรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.60% ต่อปี
 
*** (อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับคำนวณจากจำนวนเงินที่ฝากต่อรายการ ไม่คิดตามยอดรวมเงินฝาก)***
 
2. เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 18 เดือน
 
จำนวนเงินฝากต่อรายการน้อยกว่า 10 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.70% ต่อปี
จำนวนเงินฝากต่อรายการตั้งแต่ 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
 
*** (อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับคำนวณจากจำนวนเงินที่ฝากต่อรายการ ไม่คิดตามยอดรวมเงินฝาก)***
 
3. จ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรายเดือน นับจากวันที่ฝากตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร โดยโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษีเข้าบัญชีคู่โอนของผู้ฝาก (บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ออมทรัพย์พิเศษ หรือ กระแสรายวัน) ตามระยะเวลาการฝาก
 
การเปิดบัญชี
 
เป็นการเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดา (ยกเว้นคณะบุคคล/ห้างหุ้นส่วนสามัญ)  และบุคคลที่มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ (กลุ่ม1 และ9)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทีธนาคารอาคารสงเคราะห์ หรือ โทรสอบถาม GHBank Call Center โทร.02-645-9000
 
ที่มา:ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Tags : เงินฝากประจำเจ้าสัวแสนล้าน 8 เดือน/18 เดือน , เงินฝาก , เงินฝากประจำ , เงินฝากธอส. , เงินฝากอาคารสงเคราะห์

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view