สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

LH bankนำเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

LH bankนำเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ

 

ลักษณะผลิตภัณฑ์ 
  • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง
    - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
    - บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี  
  • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
  • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
  • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากร
  • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
* เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000

ที่มา:ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

Tags : ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ , LH bankนำเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ , เงินฝาก , เงินออม ,

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view