สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

Lh bankเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน

Lh bankเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน

บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6, 12 และ 24 เดือน

 
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.65% ต่อปี  
 • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท
 • ธนาคารฯ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาการฝาก
 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากร
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
 • ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือยอดเงินฝากในโครงการรวมครบ 5,000 ล้าน
บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 และ 24 เดือน
 
ลักษณะผลิตภัณฑ์
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษสำหรับบุคคลธรรมดา ดอกเบี้ยสูง
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี
 • บัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน : อัตราดอกเบี้ย 1.85% ต่อปี  
 • ยอดเงินฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยรายเดือน โดยดอกเบี้ยหลังหักภาษีจะถูกนำเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ
 • ธนาคารฯ จะมีการหักภาษีจากรายได้ดอกเบี้ย ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กรมสรรพากร
 • เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กฏหมายกำหนดไว้
* เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000
 
ที่มา:lhbank.co.th

Tags : Lh bankเสนอบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 6 , 12 และ 24 เดือน , เงินฝาก , เงินฝากประจำ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view