สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ ...ให้เรื่อง

พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ ...ให้เรื่อง

สินเชื่อบ้านใหม่

 
พิเศษ!! โฮมโลนโดนใจ ...ให้เรื่อง "บ้าน" เป็นเรื่องง่ายๆ...ตามใจคุณ  
  • อนุมัติวงเงินสูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินแล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า*
  • ผ่อนสบายๆ นานสูงสุด 40 ปี    เมื่อรวมอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 70 ปี
  • ฟรี! ค่าประเมินหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย :

  • พิเศษเฉพาะลูกค้าที่ซื้อ MRTA ผ่านธนาคาร จะได้รับยกเว้นค่าจดจำนอง 1.00% ของวงเงินสินเชื่อบ้าน*

*วงเงินค่าจดจำนองสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ก่อน 5 ปีแรก ลูกค้าจะต้องชำระค่าจดจำนองคืนธนาคาร

ธนาคารจะสำรองจ่ายค่าจดจำนองให้ 1.00% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติแต่สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินทดลองจ่ายค่าจดจำนองดังกล่าวคืนจากลูกค้า กรณีลูกค้าปิดบัญชีสินเชื่อ ภายใน 5 ปีแรก ทุกกรณี นับจากวันทำนิติกรรมจดจำนอง
 
หมายเหตุ :
  • อัตราดอกเบี้ยดังกล่าวสำหรับลูกค้าที่ยื่นขอสินเชื่อบ้าน ภายในวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561
  • อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ใช้ในการคำนวณจากวงเงินสินเชื่อ 3 ล้านบาท ระยะเวลากู้ 10 ปี และผ่อนชำระค่างวดปกติเท่านั้น  MRR = 7.7500% (ณ 25 พ.ค.60)
  • หลักเกณฑ์และเงื่อนไปเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาวงเงินสินเชื่อของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร
  • กรณี Refinance ภายใน 3 ปี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของภาระหนี้คงเหลือ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ทุกสาขาโทร. 0 2359 0000
 
ที่มา:lhbank.co.th

Tags : พิเศษ!! สินเชื่อบ้าน , ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ , LH Bank , จำนองบ้าน , สินเชื่อบ้าน , กู้บ้าน , บ้านแลกเงิน

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view