สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ได้ดอกเบี้ยทันที 1.52%ต่อปี

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ ได้ดอกเบี้ยทันที 1.52%ต่อปี

บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ

 
คุณสมบัติผู้ฝาก :ลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 
เปิดบัญชีขั้นต่ำ : 100,000 บาท และสูงสุุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย : ร้อยละ 1.52 ต่อปี บุคคลธรรมดาภาษี
การจ่ายดอกเบี้ย : รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝาก
 
ระยะเวลาการฝาก : ระยะเวลาฝากเงิน 11 เดือน (นับแบบวันชนวัน)
 
เงื่อนไขโครงการ
  • ช่วงเวลาที่เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2561 - 10 พฤษภาคม 2562 หรือจนกว่าธนาคารแจ้งปิดรับฝาก
  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ100,000 บาท และสูงสุุดไม่เกิน 20 ล้านบาท
  • เมื่อเงินฝากครบกำหนด ธนาคารจะโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน 
  • ถอนก่อนกำหนดกรณีถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารเรียกคืนดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าของต้นเงินที่ถอน
หมายเหตุ : เงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ โทร. 02-555-0555

Tags : บัญชีเงินฝากดอกเบี้ยทันใจ , เงินฝาก , เงินฝากธ.ก.ส. , เงินฝากประจำ , เงินออม

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view