สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
รับดอกเบี้ยทุกเดือน เงินฝากประจำ ยูโอบี 9 เดือน 3.10% ต่อปี 6 เดือน 3.00% ต่อปี เริ่ม 1 พ.ค.56

รับดอกเบี้ยทุกเดือน เงินฝากประจำ ยูโอบี 9 เดือน 3.10% ต่อปี 6 เดือน 3.00% ต่อปี เริ่ม 1 พ.ค.56

 

อัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้สำหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดาที่มียอดเงินฝากขั้นต่ำ 50,...

อ่านต่อ
 
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือนธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 3.00 %ต่อปี วันนี้-31 พ.ค.56

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 9 เดือนธนาคารออมสิน ดอกเบี้ย 3.00 %ต่อปี วันนี้-31 พ.ค.56

 

ท่าเงินฝากประจำร้อยละ 3.53 ต่อปี) ระยะเวลารับฝากเงิน ตั้งแต่วันที่ 2 - 3...

อ่านต่อ
โปรโมชั่นรับสงกรานต์ เงินฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 3.25%ต่อปีและ เงินฝากประจำ12 เดือน รับดอกเบี้ย 3.35%ต่อปี วันนี้-30 เม.ย.56

โปรโมชั่นรับสงกรานต์ เงินฝากประจำ 6 เดือน รับดอกเบี้ย 3.25%ต่อปีและ เงินฝากประจำ12 เดือน รับดอกเบี้ย 3.35%ต่อปี วันนี้-30 เม.ย.56

 

ะเวลาการฝากได้หลากหลายรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อผลตอบแทนที่ต้องการ เลือกฝากได้ตั้งแต...

อ่านต่อ
 
บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือนวันนี้ – 7 พฤษภาคม 2556

บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือนวันนี้ – 7 พฤษภาคม 2556

 

ธนาคารกรุงเทพเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี และ บัญช...

อ่านต่อ
บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือนดอกเบี้ย...ดี๊ ดี

บัญชีเงินฝากประจำ 5 เดือนดอกเบี้ย...ดี๊ ดี

 

แต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด ...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 16/13 ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี วันที่ 3 - 9 เม.ย. 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 16/13 ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี วันที่ 3 - 9 เม.ย. 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
กรุงไทยออกเงินฝากคลายร้อน ดอกเบี้ยสูงสุด 9% ต่อปีเปิดรับฝากวันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556

กรุงไทยออกเงินฝากคลายร้อน ดอกเบี้ยสูงสุด 9% ต่อปีเปิดรับฝากวันที่ 4 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2556

 

ตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.10 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่ วันนี้ ถึง 3 พฤษภาคม 2556 ...

อ่านต่อ
 
KTB เงินฝากประจำตามใจเลือกวันถอนในระยะฝาก 91 – 120 วัน ดอกเบี้ยพิเศษจุใจ วันนี้-3 พ.ค.56

KTB เงินฝากประจำตามใจเลือกวันถอนในระยะฝาก 91 – 120 วัน ดอกเบี้ยพิเศษจุใจ วันนี้-3 พ.ค.56

 

ุใจ เงินฝากตามใจ จากธนาคารกรุงไทยที่ให้คุณวางแผนการเงินได้ตามใจ เลือกวันถอนได้ต...

อ่านต่อ
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ100 + 1 ดอกเบี้ย3.00 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 56 เงื่อนไขการถอน ถอนเท่าไหร่ก็ได้

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ100 + 1 ดอกเบี้ย3.00 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่ 1-30 เม.ย. 56 เงื่อนไขการถอน ถอนเท่าไหร่ก็ได้

 

รับฝาก 101 วัน อัตราดอกเบี้ย3.00 % ต่อปี เปิดรับฝากตั้งแต่ 1-30 เมษายน 2556 เง...

อ่านต่อ
 
เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี  วันที่ 1 - 30 เมษายน 2556

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเกษียณสุขสันต์ ดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี วันที่ 1 - 30 เมษายน 2556

 

ัตราดอกเบี้ยขั้นบันได  เงื่อนไขการถอน ถอนเท่าไหร่ก็ได้ อัตราดอกเบี้...

อ่านต่อ
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 15/13 ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 15/13 ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2556

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 26 มี.ค. – 3 เม.ย. 2556

 

นี้ต่างประเทศ 3M31 (SCBFF3M31) เปิดเสนอวันที่ 26-29 มี.ค. 2556 เป็นกองทุนที่ล...

อ่านต่อ
บลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6 เสนอขายวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2556

บลจ.กรุงศรีเปิดขายกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6 เสนอขายวันที่ 26 มี.ค. - 1 เม.ย. 2556

 

come Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3(TGOV3M3) และ กองทุนเปิดธนชาต Income Plus เปิดขายวันที่ 25- 1 เม.ย. 56

กองทุนเปิดธนชาตพันธบัตรรัฐคุ้มครองเงินต้น 3M/3(TGOV3M3) และ กองทุนเปิดธนชาต Income Plus เปิดขายวันที่ 25- 1 เม.ย. 56

 

nbsp; ผลตอบแทนโดยประมาณ2.5 % ต่อปี อายุโครงการประมาณ 3 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ1,00...

อ่านต่อ
 
การเคหะฯจัดมหกรรมขายที่อยู่อาศัยนำบ้านเอื้ออาทร-เคหะชุมชน 92 โครงการ ขายราคาเริ่มต้น 3.9 แสนบาท/ยูนิต วันนี้-31 มี.ค.56

การเคหะฯจัดมหกรรมขายที่อยู่อาศัยนำบ้านเอื้ออาทร-เคหะชุมชน 92 โครงการ ขายราคาเริ่มต้น 3.9 แสนบาท/ยูนิต วันนี้-31 มี.ค.56

 

ต้น 3.9 แสนบาท/ยูนิต นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการ รักษาการแทนผู้ว่าการการเคห...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี77 อายุ 6 เดือน เสนอขาย 20 - 26 มี.ค. 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี77 อายุ 6 เดือน เสนอขาย 20 - 26 มี.ค. 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

 

หนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี คลิกดูข้อมูล...

อ่านต่อ
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 14/13ลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 14/13ลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. 2556

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. 2556

 

ที่ 19-25 มี.ค. 2556 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M30 (SCBFF3M...

อ่านต่อ
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 (KFFIF6M4)เสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี

กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 (KFFIF6M4)เสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี

 

come Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดเค  ตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ รับผลตอบแทนสูงสุด 3.15% ขายต่อเนื่อง 19 - 25 มี.ค. นี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ รับผลตอบแทนสูงสุด 3.15% ขายต่อเนื่อง 19 - 25 มี.ค. นี้

 

ิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีแซท (KPPTF3MBZ) ผลตอบแทนปลอดภาษีที...

อ่านต่อ
KTB NPA Grand Saleมหกรรมลดราคาทรัพย์สินพร้อมขายเริ่มแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2556

KTB NPA Grand Saleมหกรรมลดราคาทรัพย์สินพร้อมขายเริ่มแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2556

ะเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ktb.co.th/npa  โทรศัพท์ : 0-2208-8333...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้นตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY(KPPTF3MBY) เปิดขาย 12 - 18  มี.ค. 56 ผลตอบแทน 2.60% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้นตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY(KPPTF3MBY) เปิดขาย 12 - 18 มี.ค. 56 ผลตอบแทน 2.60% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

 

ลิกดูข้อมูลกองทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0 2673 3999โทรสาร: 0 2673...

อ่านต่อ
 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2556

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2556

 

29 (SCBFF3M29) เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร Union National (UNB) -UAE, พ...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-FixFIF1Y5) เปิดขายวันที่ 12-18 มีนาคม 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.15%

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-FixFIF1Y5) เปิดขายวันที่ 12-18 มีนาคม 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.15%

 

sp;     หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป   คลิกที่นี่เพื่อซื้อ...

อ่านต่อ
 
Ktamเปิดขาย2กองทุนตราสารหนี้ อายุ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.75% ต่อปี และ 6เดือน ผลตอบแทน 3.00% ต่อปี

Ktamเปิดขาย2กองทุนตราสารหนี้ อายุ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.75% ต่อปี และ 6เดือน ผลตอบแทน 3.00% ต่อปี

 

มี.ค.56 กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี76 (KTSUPB76) อายุ 6 เดือน  ...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3 (KFFIF6M3) เปิดขายวันที่ 12-18 มี.ค.56 ผลตอบแทนประมาณ 3.00%

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3 (KFFIF6M3) เปิดขายวันที่ 12-18 มี.ค.56 ผลตอบแทนประมาณ 3.00%

 

ังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั...

อ่านต่อ
 
หุ้นกู้ true ครั้งที่ 1/2556

หุ้นกู้ true ครั้งที่ 1/2556

 

ายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้...

อ่านต่อ
view