สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 14/13ลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 14/13ลงทุนประมาณ 6 เดือน ผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายวันที่ 20 - 26 มีนาคม 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.85% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. 2556

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 19-25 มี.ค. 2556

 

ที่ 19-25 มี.ค. 2556 กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ต่างประเทศ 3M30 (SCBFF3M...

อ่านต่อ
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 (KFFIF6M4)เสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี

กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M4 (KFFIF6M4)เสนอขายระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2556 ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี

 

come Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดเค  ตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ รับผลตอบแทนสูงสุด 3.15% ขายต่อเนื่อง 19 - 25 มี.ค. นี้

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศใหม่ รับผลตอบแทนสูงสุด 3.15% ขายต่อเนื่อง 19 - 25 มี.ค. นี้

 

ิดเค คุ้มครองเงินต้น ตราสารหนี้ไทย 3 เดือน บีแซท (KPPTF3MBZ) ผลตอบแทนปลอดภาษีที...

อ่านต่อ
KTB NPA Grand Saleมหกรรมลดราคาทรัพย์สินพร้อมขายเริ่มแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2556

KTB NPA Grand Saleมหกรรมลดราคาทรัพย์สินพร้อมขายเริ่มแล้ววันนี้ - 31 มีนาคม 2556

ะเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม : www.ktb.co.th/npa  โทรศัพท์ : 0-2208-8333...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 13/13 ลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายวันที่ 13 - 19 มีนาคม 2556

 

ท่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.90% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระหว่...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้นตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY(KPPTF3MBY) เปิดขาย 12 - 18  มี.ค. 56 ผลตอบแทน 2.60% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

กองทุนเปิดเค คุ้มครองเงินต้นตราสารหนี้ไทย 3 เดือน BY(KPPTF3MBY) เปิดขาย 12 - 18 มี.ค. 56 ผลตอบแทน 2.60% ลงทุนขั้นต่ำเพียง 5,000 บาท

 

ลิกดูข้อมูลกองทุน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์: 0 2673 3999โทรสาร: 0 2673...

อ่านต่อ
 
บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2556

บลจ.ไทยพาณิชย์ เปิดเสนอขายกองทุน ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 2556

 

29 (SCBFF3M29) เป็นกองทุนที่ลงทุนในเงินฝากธนาคาร Union National (UNB) -UAE, พ...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-FixFIF1Y5) เปิดขายวันที่ 12-18 มีนาคม 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.15%

กองทุนเปิดธนชาตตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y4 (T-FixFIF1Y5) เปิดขายวันที่ 12-18 มีนาคม 2556 ผลตอบแทนประมาณ 3.15%

 

sp;     หนังสือชี้ชวนส่วนสรุป   คลิกที่นี่เพื่อซื้อ...

อ่านต่อ
 
Ktamเปิดขาย2กองทุนตราสารหนี้ อายุ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.75% ต่อปี และ 6เดือน ผลตอบแทน 3.00% ต่อปี

Ktamเปิดขาย2กองทุนตราสารหนี้ อายุ 3 เดือน ผลตอบแทน 2.75% ต่อปี และ 6เดือน ผลตอบแทน 3.00% ต่อปี

 

มี.ค.56 กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี76 (KTSUPB76) อายุ 6 เดือน  ...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3 (KFFIF6M3) เปิดขายวันที่ 12-18 มี.ค.56 ผลตอบแทนประมาณ 3.00%

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M3 (KFFIF6M3) เปิดขายวันที่ 12-18 มี.ค.56 ผลตอบแทนประมาณ 3.00%

 

ังสือชี้ชวนสรุปข้อมูลสำคัญ การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนั...

อ่านต่อ
 
หุ้นกู้ true ครั้งที่ 1/2556

หุ้นกู้ true ครั้งที่ 1/2556

 

ายละเอียดการเสนอขายหุ้นกู้ระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้...

อ่านต่อ
ธนาคารกรุงไทยฉลองครบรอบ 47 ปี ออก 3 ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง

ธนาคารกรุงไทยฉลองครบรอบ 47 ปี ออก 3 ผลิตภัณฑ์เงินฝากดอกเบี้ยสูง

 

5 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป ลักษณะผลิตภัณฑ์ - เงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 47 เดือน ...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M22 (TFI6M22) ลงทุนประมาณ 6เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.00 %ต่อปี เปิดขาย วันที่5 -11 มี.ค.56

กองทุนเปิดธนชาต Fixed Income 6M22 (TFI6M22) ลงทุนประมาณ 6เดือน ผลตอบแทนประมาณ 3.00 %ต่อปี เปิดขาย วันที่5 -11 มี.ค.56

 

% ต่อปี อายุโครงการประมาณ 6 เดือน โดยไม่ต่ำกว่า 5 เดือน และไม่เกิน 7 เดือน ...

อ่านต่อ
 
ธ.กรุงเทพเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน

ธ.กรุงเทพเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน และบัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน

 

ธนาคารกรุงเทพเปิดตัวบัญชีเงินฝากประจำ  4 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี แล...

อ่านต่อ
เงินฝากได้กับได้ จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ฝากสั้นๆ แค่ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 200,000 บาท

เงินฝากได้กับได้ จาก ธ.ไทยพาณิชย์ ฝากสั้นๆ แค่ 5 เดือน ดอกเบี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 200,000 บาท

 

ี้ยสูงสุด 8.25% ต่อปี ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ชอบการลงทุนระยะสั้น ได้ผลตอบแทนดี เพื...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y5 (KFFIF1Y5) ลงทุน1ปี ผลตอบแทนประมาณ 3.25%ต่อปี เปิดขายวันที่ 5-11 มี.ค.56

กองทุนรวมกรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y5 (KFFIF1Y5) ลงทุน1ปี ผลตอบแทนประมาณ 3.25%ต่อปี เปิดขายวันที่ 5-11 มี.ค.56

 

come Fund) ที่มีการกระจายการลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน...

อ่านต่อ
ทิสโก้ฉลองครบรอบ 44 ปี ส่งโปรโมชั่นพิเศษ “เงินฝากประจำ 4 เดือน ดอกเบี้ย 3.25% วันนี้-31 มี.ค.56

ทิสโก้ฉลองครบรอบ 44 ปี ส่งโปรโมชั่นพิเศษ “เงินฝากประจำ 4 เดือน ดอกเบี้ย 3.25% วันนี้-31 มี.ค.56

 

เสนอโปรโมชั่นพิเศษ “เงินฝากประจำ 4 เดือน ดอกเบี้ย 3.25%” สำหรับลูกค...

อ่านต่อ
 
กสิกรไทยออกเงินฝาก“ถอนก็ได้ ดอกก็ดี”ดอกเบี้ยสูงสุด3.1%

กสิกรไทยออกเงินฝาก“ถอนก็ได้ ดอกก็ดี”ดอกเบี้ยสูงสุด3.1%

 

“ถอนก็ได้ ดอกก็ดี” ถอนตอนไหนก็ได้ดอกเบี้ยสูง โดยฝากครบ 13 เดือน...

อ่านต่อ
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/13 และ 11/13 เปิดขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 10/13 และ 11/13 เปิดขายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2556

 

ให้เงินของท่าน เสนอขายครั้งเดียว ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 255...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M56 (TFI6M21)ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี เสนอขายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556

กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารหนี้ 6M56 (TFI6M21)ผลตอบแทน 3.00%ต่อปี เสนอขายวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556

 

ประเภทของกองทุน กองทุนรวมตราสารหนี้ (Fixed Income Fund) ที่มีการกระจายการลงทุ...

อ่านต่อ
 
กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000บาท อายุโครงการ1ปี เสนอขายวันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค.56

กองทุนเปิดธนชาตชาเลนจ์ 8 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000บาท อายุโครงการ1ปี เสนอขายวันที่ 26 ก.พ.-1 มี.ค.56

 

มีนาคม 2556 ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท อายุโครงการประมาณ 1 ปี ...

อ่านต่อ
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ลงทุน 3 เืดือนและ 6 เดือน เปิดขาย 19 - 26 ก.พ. 2556

กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ ลงทุน 3 เืดือนและ 6 เดือน เปิดขาย 19 - 26 ก.พ. 2556

ิ่มเติมคลิก   หนังสือชี้ชวนคลิก กองทุนเปิดเค ฟอร์เรน โน้ต6...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/13 ผลตอบแทน 2.70% ต่อปี เปิดขายวันที่ 20-26 ก.พ. 56

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 9/13 ผลตอบแทน 2.70% ต่อปี เปิดขายวันที่ 20-26 ก.พ. 56

 

่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.70% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระ...

อ่านต่อ
 
กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 7/13 ผลตอบแทน 2.95% ต่อปี เปิดขายวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 56

กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 7/13 ผลตอบแทน 2.95% ต่อปี เปิดขายวันที่ 6 - 12 กุมภาพันธ์ 56

 

่าน ลงทุนประมาณ 6 เดือน ประมาณการผลตอบแทน 2.95% ต่อปี เสนอขายครั้งเดียว ระ...

อ่านต่อ
ธอส.อัดโปรโมชั่นกู้ซื้อบ้านดบ.0%9เดือนในงาน Post Today Investment Expo 2013

ธอส.อัดโปรโมชั่นกู้ซื้อบ้านดบ.0%9เดือนในงาน Post Today Investment Expo 2013

 

เบี้ย 0% นาน 9 เดือน ฟรี!ค่าประเมิน-ค่าธรรมเนียมกู้ ฝากออมทรัพย์ 4 เดือน ดอกเบี้...

อ่านต่อ
 
ธนาคารกรุงเทพมอบข้อเสนอพิเศษทางการเงิน ในงาน “Post Today Investment Expo 2013”

ธนาคารกรุงเทพมอบข้อเสนอพิเศษทางการเงิน ในงาน “Post Today Investment Expo 2013”

 

ดคุ้มจากผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินของธนาคารกรุงเทพ ที่พร้อมเติมเต็มความสะดวกสบ...

อ่านต่อ
view