สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือนและ 15 เดือน รับความสุขเต็มๆ กับเงินฝากประจำเลือกได้ตรงใจรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 16 ต.ค. 56

บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือนและ 15 เดือน รับความสุขเต็มๆ กับเงินฝากประจำเลือกได้ตรงใจรับฝากตั้งแต่วันนี้ – 16 ต.ค. 56
บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือนและ 15 เดือน

รับความสุขเต็มๆ กับเงินฝากประจำเลือกได้ตรงใจ

ธนาคารกรุงเทพมอบทางเลือกในการออมเงินด้วยบัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือน และ 15 เดือน

ฝากขั้นต่ำเพียง 200,000 บาท รับฝากตั้งแต่วันนี้ – 16 ตุลาคม 2556 ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขา

บัญชีเงินฝากประจำ

อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)

บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน

2.625%

บัญชีเงินฝากประจำ 10 เดือน

2.875%

บัญชีเงินฝากประจำ 15 เดือน

3.25%


เงื่อนไขบริการ
 • ให้บริการลูกค้าทั่วไป ยกเว้น ผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ สถาบันการเงิน กองทุน และสหกรณ์ออมทรัพย์
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชี และฝากเงินแต่ละยอดเงินฝาก ด้วยจำนวนเงินขั้นต่ำ 200,000 บาท
 • ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยเมื่อยอดเงินฝากครบกำหนด
 • เมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝาก หากผู้ฝากไม่มาถอนเงินหรือไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ให้ถือว่า
 • ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารต่ออายุการฝากเป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาการฝาก 3 เดือน โดยได้รับอัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขตามที่ธนาคารประกาศในขณะนั้น
 • กรณีผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนด
  - หากผู้ฝากฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
  - หากผู้ฝากฝากเงินมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยให้สำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริง ในอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากสะสมทรัพย์ที่จ่ายให้แก่ลูกค้าในประเภทเดียวกัน ณ วันฝาก
 • รายละเอียดอื่น โปรดศึกษาจากประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาธนาคารกรุงเทพ หรือบัวหลวงโฟน โทร. 1333

ที่มา:บมจ.ธนาคารกรุงเทพ

Tags : บัญชีเงินฝากประจำ 4 เดือน 10 เดือนและ 15 เดือน , เงินฝาก , เงินออม , เงินฝากประจำ , เงินทุน , ธนาคารกรุงเทพ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view