สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 อายุ 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 อายุ 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559
บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9

1. รับฝาก จำนวน 1 ชุด มี 10 หมวด หมวดละ 10 ล้านหน่วย รวม 100 ล้านหน่วย

2. หน่วยละ 100 บาท

3. เริ่มรับฝาก ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

4. อายุการรับฝาก 3 ปี ครบกำหนดถอนคืนเงินฝากพร้อมกันในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559

5. ฝากภายในวันที่ 10 ของเดือน จึงจะมีสิทธิ์ตรวจรางวัลในเดือนนั้น

6. กำหนดการออกรางวัล ทุกวันที่ 16 ของเดือน ออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2556
ออกรางวัลครั้งสุดท้ายวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 รวมออกรางวัลทั้งสิ้น 36 ครั้ง

7. เงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ย

7.1 ผู้ที่ฝากจนถึงวันครบกำหนดไถ่ถอน จะได้รับดอกเบี้ยหน่วยละ 4.25 บาท คิดเป็นอัตรา
ดอกเบี้ยร้อยละ 1.42 บาทต่อปี
7.2 ผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกำหนด จะไม่ได้รับดอกเบี้ย

8. จำนวนรางวัลและเงินรางวัลต่องวด (ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

รางวัล

จำนวนรางวัล

รางวัลละ

(บาท)

มูลค่าเงินรางวัล

(บาท)

รางวัลที่ 1   (เสี่ยงหมวด)

1

2,000,000

2,000,000

รางวัลที่ 1   (ต่างหมวด)

9

50,000

450,000

รางวัลที่ 2   หมุน    3 ครั้ง

30

40,000

1,200,000

รางวัลที่ 3   หมุน   10 ครั้ง

100

10,000

1,000,000

รางวัลที่ 4   หมุน   20 ครั้ง

200

3,000

600,000

รางวัลที่ 5   หมุน 100 ครั้ง

1,000

2,000

2,000,000

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง

200,000

50

10,000,000

รวม

201,340

xxx

17,250,000


9. โปรโมชั่นพิเศษ เมื่อฝากบัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 ถึง 10 ธันวาคม 2556 จะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษในการออกรางวัลครั้งแรกวันที่ 16 ธันวาคม 2556 “สร้อยคอทองคำ น้ำหนัก 1 บาท” โดยทำการหมุน 20 ครั้ง จำนวน 200 รางวัล

10. เมื่อฝากบัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 ตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไป ให้ผลตอบแทนใกล้เคียงกับเงินฝากประจำ 36 เดือนหลังหักภาษีดอกเบี้ย และยังได้ลุ้นรางวัลอีก 36 ครั้ง

11. การประกาศผลการออกรางวัล

11.1 ถ่ายทอดผลการออกรางวัลทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่นความถี่ AM 891 กิโลเฮิรตซ์
11.2 ติดประกาศผลการออกรางวัลที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขา
11.3 ประกาศผลรางวัลทาง Internet ที่ www.baac.or.th
11.4 ตรวจรางวัลทาง Call Center ธ.ก.ส. หมายเลข 0 2555 0555
11.5 ตรวจรางวัลทางโทรศัพท์ หมายเลข 1900 1901 98 และหมายเลข 1900 2222 99
11.6 โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่าย กด *499222

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ธ.ก.ส. Call Center 0-2555-0555 บริการ 24 ชั่วโมง ทุกวัน ศูนย์บริการลูกค้า 1593 บริการ ในวันและเวลาทำการ
สำนักงานใหญ่ 0-2558-6555ที่มา:ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

Tags : บัตรเพิ่มทรัพย์ ชุดที่ 9 , สลากทวีสิน , สลากออมสิน , ธกส.

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view