สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย...ดี๊ ดี*

บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย...ดี๊ ดี*
บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย...ดี๊ ดี*

ฝากประจำ 5 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 2.9% ต่อปี* ฝากประจำ 12 เดือน รับดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี*
  • รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
  • เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
  • สำหรับบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือนิติบุคคลที่ไม่แสวงหากำไร
  • เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย
 
ฝากประจำ ดอกเบี้ย (ต่อปี)
5 เดือน 2.90%
12 เดือน 3.25%

ฝากประจำ 18 เดือน รับดอกเบี้ยสูง 3.6 % ต่อปี*
  • รับฝากเงินตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป ต่อรายการฝาก
  • เลือกรับดอกเบี้ยรายเดือน หรือ เมื่อครบกำหนด
  • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคล หรือวัด หรือโบสถ์
  • เปิดบัญชีใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2556

อัตราดอกเบี้ย
 
ฝากประจำ ดอกเบี้ย (ต่อปี)
18 เดือน 3.60%

เอกสารประกอบการเปิดบัญชี
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ราชการออกให้ ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน และรูปถ่าย

*อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ CIMB THAI CARE CENTER โทร.0 2626 7777

ที่มา:ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

Tags : บัญชีเงินฝากประจำดอกเบี้ย...ดี๊ ดี* , เงินฝากประจำ5เดือน , เงินฝากประจำ18เดือน , เงินฝาก , เงินฝากประจำ , เงินฝากออมทรัพย์ , CIMB

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view