สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

กสิกรออกเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต ดอกเบี้ย 2.25%ต่อปี

กสิกรออกเงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต ดอกเบี้ย 2.25%ต่อปี

เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต

 
รับทั้งดอกเบี้ยเงินฝากและความคุ้มครองชีวิต
  • ออมง่าย เริ่มต้น 500 บาท / เดือน* รับดอกเบี้ยเต็มๆ ไม่เสียภาษี
  • จ่ายเบา เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,500 บาท / เดือน*** กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5
  • รับเงินจ่ายคืน / ไม่ต้องตรวจสุขภาพ****
 
ประเภทเงินฝากอัตราดอกเบี้ย
เงินฝากทวีทรัพย์ 2.25% ต่อปี*
 
เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า (เมื่อซื้อคู่กับประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 หรือประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ 615 Guarantee)3.3% ต่อปี*

 
(อัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามประกาศธนาคาร ณ วันที่ 15 ก.พ. 60)
 
รับประกันชีวิตโดย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 1766
 
หมายเหตุ:
 
*รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
**เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร
***กรณีเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง ทำประกันชีวิตเพื่อการเกษียณ 60/5 ทุนประกัน 100,000 บาท
****ผู้ขอเอาประกันภัยต้องแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย ทั้งนี้การแถลงข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาการจ่ายเงินตามกรมธรรม์
 
สนใจสอบบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ธนาคารกสิกรไทยทุกสาขา หรือโทร.0 2888 8888

 
ที่มา:ธนาคารกสิกรไทย

Tags : เงินฝากทวีทรัพย์ เอ็กซ์ตร้า แพ็คคู่ประกันชีวิต , ธ.กสิกร , เงินฝากทวีทรัพย์ , เงินฝากประจำ

0 ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

*

*

view