บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.062-963-9874 Line.baannut99 

ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของธนาคารต่างๆ

ตารางเปรียบเทียบดอกเบี้ยสินเชื่อบ้านของธนาคารต่างๆ

 

ธนาคาร

สินเชื่อบ้าน/คอนโด

อัตราดอกเบี้ย
(ไม่รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")

อัตราดอกเบี้ย
(รวมประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อ"MRTA")

 
"สินเชื่อบ้านบัวหลวง"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ ห้องชุด อาคารพาณิชย์ ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย (ไม่เกิน 2 ไร่)
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2559
แบ่งออกเป็น 5 ช่วงวงเงิน ดังนี้
 1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
  : MRR - 0.625% (ตลอดอายุสัญญา)
 2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  ปีที่ 1 : 5%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.25% (ตลอดอายุสัญญา)
 3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.99%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25%  
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 - 2 : 5%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25%  
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 3.5%
  ปีที่ 2 : MRR - 2.5%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25% 
  (ตลอดอายุสัญญา)
 4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.75%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.375% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 - 2 : 5.00%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.375% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 3.50%

  ปีที่ 2 : MRR - 2.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.375% (ตลอดอายุสัญญา)
 5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.50%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 - 2 : 4.75%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 4.00%

  ปีที่ 2 : MRR - 2.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)


ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% จากอัตราดอกเบี้ยปกติ ในปีแรก ดังนี้
 1. วงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท
  ปีที่ 1 : MRR - 0.875%
  หลังจากนั้น : MRR - 0.625% (ตลอดอายุสัญญา)
 2. วงเงินตั้งแต่ 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท
  ปีที่ 1 : 4.75%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25% (ตลอดอายุสัญญา)
 3. วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.74%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25%  
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.75%
  ปีที่ 2 : 5%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25%  
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 3.75%
  ปีที่ 2 : MRR - 2.5%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.25% 
  (ตลอดอายุสัญญา)
 4. วงเงินตั้งแต่ 3 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1

  ปีที่ 1 : 2.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.375% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.75%

  ปีที่ 2 : 5.00%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.375%(ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 3.75%

  ปีที่ 2 : MRR - 2.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.375% (ตลอดอายุสัญญา)
 5. วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : 2.25%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 4.50%
  ปีที่ 2 : 4.75%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 : MRR - 4.25%

  ปีที่ 2 : MRR - 2.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.50% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

"สินเชื่อกรุงไทยบ้านแสนสะดวก"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ อาคารชุด อาคารพาณิชย์
 • วงเงินกู้สูงสุด 80 - 90% ของราคาประเมิน

ปีที่ 1 : 3.25%
หลังจากนั้น : MLR - 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ปีที่ 1 : 3.25%
หลังจากนั้น : MRL - 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 
"สินเชื่อบ้านกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/บ้านมือสอง ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 85 - 90% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อระหว่าง วันที่ 3 พ.ค. - 31 ส.ค. 2559
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงวงเงิน ดังนี้
 1. วงเงิน 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.35%

  ปีที่ 2 : MRR - 2.25%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 3.75%

  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - 6) : 1.50%

  ปีที่ 1 (เดือนที่ 7 - 12) และ ปีที่ 2 (เดือนที่ 13 - 18) : MRR - 1.60%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% (ตลอดอายุสัญญา)
 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 - 3 : MRR - 2.60%

  หลังจากนั้น : MRR - 2.85% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 3.50%

  ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.60%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - 6) : 1.25%

  ปีที่ 1 (เดือนที่ 7 - 12) - ปีที่ 3 : MRR - 1.85%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี เฉพาะปีที่ 1 จากอัตราดอกเบี้ยทุกทางเลือก ดังนี้
 1. วงเงิน 1 ล้านบาทแต่ไม่ถึง 5 ล้านบาท
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 3.60%
  ปีที่ 2 : MRR - 2.25%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% 
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 3.50%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% 
  (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3 
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - 6) : 1.25%
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 7 - 12) :  MRR - 1.85%
  ปีที่ 2 (เดือนที่ 13 - 18) : MRR - 1.60%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.10% (ตลอดอายุสัญญา)
 2. วงเงิน 5 ล้านบาทขึ้นไป
  ทางเลือกที่ 1
  ปีที่ 1 : MRR - 2.85%
  ปีที่ 2 - 3 : MRR - 2.60%
  หลังจากนั้น : MRR - 2.85% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 2
  ปีที่ 1 : 3.25%
  ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.60%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% (ตลอดอายุสัญญา)
  ทางเลือกที่ 3
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 1 - 6) : 1.00%
  ปีที่ 1 (เดือนที่ 7 - 12) : MRR - 2.10%
  ปีที่ 2 - 3 : MRR - 1.85%
  หลังจากนั้น : MRR - 1.35% (ตลอดอายุสัญญา)


 

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

"K-Home Loan"

 • สินเชื่อเพื่อการซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านและที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด/ ที่ดินเปล่า รวมถึงการปลูกสร้างต่อเติมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่ วันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2559
มีให้เลือก 7 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก
ปีที่ 1 : 2.95%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก
ปีที่ 1 - 2 : 5.00%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 3 คงที่ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 -3 : 5.70%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 4
 ลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก

ปีที่ 1 : MRR - 4.95%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 5 ลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก
ปีที่ 1 - 2  : MRR - 2.90%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 6 ลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก : MRR - 2.20%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 7 ลอยตัวพิเศษ : MRR - 1.60%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

1. รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ในปีแรก (กรณีทำประกัน 100% ของวงเงิน) ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก
ปีที่ 1 : 2.70%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก 
ปีที่ 1 : 4.75%
ปีที่ 2 : 5.00%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 3 คงที่ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 : 5.45%
ปีที่ 2 - 3 : 5.70%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 4
 ลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก

ปีที่ 1 : MRR - 5.20%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 5 ลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก
ปีที่ 1 : MRR - 3.15%
ปีที่ 2 : MRR - 2.90%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 6 ลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 : MRR - 2.45%
ปีที่ 2 -3 : MRR - 2.20%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 7 ลอยตัวพิเศษ
ปีที่ 1 : MRR - 1.85%
หลังจากนั้น : MRR - 1.60% 
(ตลอดอายุสัญญา)

2. รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.12% ในปีแรก (กรณีทำประกันนอกเหนือจากเกณฑ์ที่ระบุข้างต้น) ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก 
ปีที่ 1 : 2.83%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 2 ปีแรก 
ปีที่ 1 : 4.88%
ปีที่ 2 : 5.00%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 3 คงที่ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 : 5.58%
ปีที่ 2 - 3 : 5.70%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 4
 ลอยตัวพิเศษ 1 ปีแรก

ปีที่ 1 : MRR - 5.07%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 5 ลอยตัวพิเศษ 2 ปีแรก
ปีที่ 1 : MRR - 3.02%
ปีที่ 2 : MRR - 2.90%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 6 ลอยตัวพิเศษ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 : MRR - 2.32%
ปีที่ 2 -3 : MRR - 2.20%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 7 ลอยตัวพิเศษ
ปีที่ 1 : MRR - 1.72%
หลังจากนั้น : MRR - 1.60% 
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่


 

"สินเชื่อบ้าน KK Home Loan"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยบ้านใหม่/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน

ปีที่ 1 : 4.25%
ปีที่ 2 : 5.25%
ปีที่ 3 : 6.25%
หลังจากนั้น : MLR - 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ปีที่ 1 : 5.00%
ปีที่ 2 - 3 : 5.50%
ปีที่ 4 - 5 : 6.00%
หลังจากนั้น : MLR - 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 
"สินเชื่อ Home Loan 4U"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสอง หรือปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง
 • วงเงินกู้สูงสุด 500,000 - 10,000,000 บาท

ปีที่ 1 : 5.00%
ปีที่ 2 - 3 : MRR - 0.75%
หลังจากนั้น : MLR - 1.00%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR, MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

   

ปีที่ 1 : 4.75%
ปีที่ 2 : MRR - 1.50%
หลังจากนั้น : MRR - 1.00%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR, MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

"สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดมิเนียม
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 - 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า
 • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 35 ปี

ปีที่ 1 - 3 : 5.25%
หลังจากนั้น : MRR - 2.025%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ปีที่ 1 - 3 : 4.75%
หลังจากนั้น : MRR - 2.275%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่


 

"สินเชื่อบ้าน "

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน/ทาวน์เฮ้าส์/อาคารพาณิชย์/ห้องชุด
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน สำหรับบ้านใหม่

ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1%
หลังจากนั้น : MLR - 0.375%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

ปีที่ 1 - 3 : MRR - 1.5%
หลังจากนั้น : MLR - 0.375%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

"สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/หรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย, ซ่อมแซม/ต่อเติม
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 - 100% ของราคาประเมิน
แบ่งเป็น 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 1 ปีแรก
ปีที่ 1 : 5.75%
หลังจากนั้น : MRR + 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 3 ปีแรก
ปีที่ 1 - 3 : 7.50%
หลังจากนั้น : MRR + 0.25%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
โปรดสอบสาขาถามธนาคาร
 
"สินเชื่อบ้านใหม่"
 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/ทาวน์เฮ้าส์/ทาวน์โฮม
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
มี 3 ทางเลือก ดังนี้
 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 3.50%
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 0.25%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 - 2 : 5.25%
  ปีที่ 3 : MLR - 0.25%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)
 3. ผ่อนสบาย 3 ปี
  ปีที่ 1 - 3 : MLR - 1.00%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)

   

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.15% ในปีแรก ดังนี้
 1. คงที่ 1 ปี
  ปีที่ 1 : 3.35%
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 0.25%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)
 2. คงที่ 2 ปี
  ปีที่ 1 : 5.10%
  ปีที่ 2 : 5.25%
  ปีที่ 3 : MLR - 0.25%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)
 3. ผ่อนสบาย 3 ปี
  ปีที่ 1 : MLR - 1.15%
  ปีที่ 2 - 3 : MLR - 1.00%
  หลังจากนั้น : MLR - 0.40%
  (ตลอดอายุสัญญา)


ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

"สินเชื่อบ้าน ธอส." 

 • สินเชื่อเพื่อซื้อที่ดินพร้อมบ้าน บ้านใหม่/บ้านมือสอง/คอนโดมิเนียม/เพื่อปลูกสร้างบ้าน ต่อเติม หรือซ่อมแซมบ้าน
 • วงเงินกู้สูงสุด 85% ของราคาประเมิน
 • วงเงินกู้สูงสุด 80% ของราคาประเมิน สำหรับคอนโดมิเนียม
ปีที่ 1 : 2.50%
ปีที่ 2 : 4.75%
หลังจากนั้น MRR - 0.50%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
ปีที่ 1 : 2.50%
ปีที่ 2 : 4.75%
หลังจากนั้น MRR - 0.50%
(ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่
 

"UOB Home Loan"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่สำหรับโครงการทั่วไป/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสอง/เพื่อก่อสร้างบ้าน
 • วงเงินกู้สูงสุด 90 - 100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน
 • สำหรับผู้ยื่นคำขอสินเชื่อตั้งแต่ วันนี้ - 31 ส.ค. 2559

มี 5 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 9 เดือน
เดือนที่ 1 - 9 : 4.55%
เดือนที่ 10 - 12 : MLR - 1.25%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)

แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 : 5.15%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา) 

   

แบบที่ 3 คงที่ 2 ปี (1)
ปีที่ 1-2 : 5.68%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)

แบบที่ 4 คงที่ 2 ปี (2)
ปีที่ 1 : 5.20%
ปีที่ 2 : 6.15%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 5 ลอยตัว 3 ปี
ปีที่ 1-3 : MLR - 1.78%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)


ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

มี 5 รูปแบบ ดังนี้
แบบที่ 1 คงที่ 9 เดือน
เดือนที่ 1 - 9 : 4.25%
เดือนที่ 10 - 12 : MLR - 1.55%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 คงที่ 1 ปี
ปีที่ 1 : 4.90%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 3
คงที่ 2 ปี (1)

ปีที่ 1 - 2 : 5.58%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 4
คงที่ 2 ปี (2)

ปีที่ 1 : 4.95%
ปีที่ 2 : 6.15%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 5
ลอยตัว 3 ปี

ปีที่ 1 - 3 : MLR - 1.88%
หลังจากนั้น : MLR - 1.25% (แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 4.00% ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MLR ปัจจุบันได้ ที่นี่
 

"สินเชื่อบ้าน"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/คอนโดมิเนียม/บ้านมือสองหรือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย
 • วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด 40 ปี
 • สำหรับผู้ขอสินเชื่อตั้งแต่วันนี้ - 30 ธ.ค. 2559

อัตราดอกเบี้ยแบบที่ 1 - 3 เพิ่มขึ้น 0.25% ใน 3 ปีแรก ดังนี้
แบบที่ 1 
ปีที่ 1 - 2 : MRR - 3.75%
ปีที่ 3 : MRR - 3.50%
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : 4.00%
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 3 
ปีที่ 1 : 2.90%
ปีที่ 2 : 3.90%
ปีที่ 3 : 4.90%
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

มี 2 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 

ปีที่ 1 - 2 : MRR - 4.00%
ปีที่ 3 : MRR - 3.75%
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : 4.25%
หลังจากนั้น : MRR - 2.00% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

"สินเชื่อบ้าน"

 • สินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่/บ้านมือสอง/คอนโดมิเนียม/ทาวน์เฮ้าส์
 • วงเงินกู้สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

แบบที่ 1
ปีที่ 1 : MHR - 4.45%
ปีที่ 2 - 3 : MHR - 2.65%
หลังจากนั้น MHR - 1.80% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2
ปีที่ 1 : 2.70%

ปีที่ 2 - 3 : MHR - 2.75%
หลังจากนั้น MHR - 1.90% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MHR ปัจจุบันได้ ที่นี่
(อัตราดอกเบี้ย MHR ของ Standard Chartered คือ "Minimum Housing Rate")

แบบที่ 1
ปีที่ 1 : MHR - 4.70%
ปีที่ 2 - 3 : MHR - 2.65%
หลังจากนั้น MHR - 1.80% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2
ปีที่ 1 : 2.45%

ปีที่ 2 - 3 : MHR - 2.75%
หลังจากนั้น MHR - 1.90% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MHR ปัจจุบันได้ ที่นี่
(อัตราดอกเบี้ย MHR ของ Standard Chartered คือ "Minimum Housing Rate")
 
"สินเชื่อเคหะ"
 • สินเชื่อเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร/บ้านใหม่/ซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด/ซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น/หรือเพื่อต่อเติมซ่อมแซมอาคาร
 • วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมิน
มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1
ปีที่ 1 : 1.25%
ปีที่ 2 : MRR - 2.00%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2
ปีที่ 1 - 3 : 4.50%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

มี 2 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1 (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปี)
ปีที่ 1 : 1.00%
ปีที่ 2 : MRR - 2.00%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% (ตลอดอายุสัญญา)
แบบที่ 2 (ปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% ต่อปี)
ปีที่ 1 : 4.00%
ปีที่ 2 - 3 : 4.50%
หลังจากนั้น : MRR - 0.75% (ตลอดอายุสัญญา)

ดูอัตรา MRR ปัจจุบันได้ ที่นี่

 

 
หมายเหตุ
 1. การนำเสนอข้อมูลข้างต้น เป็นข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2559 และโปรดสอบถามแต่ละธนาคารอีกครั้งสำหรับอัตราดอกเบี้ยหรือข้อเสนอของแต่ละธนาคารที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเมื่อระยะเวลาผ่านไป
 2. ข้อมูลของอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อของแต่ละธนาคารที่นำเสนอเป็นอัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้กู้ในนามบุคคลธรรมดาและเป็นอัตราดอกเบี้ยทั่วไปและไม่รวมอัตราดอกเบี้ยโปรโมชั่นหรืออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่สาขาธนาคารอาจเสนอให้ลูกค้าประจำหรือลูกค้าพิเศษเป็นครั้งคราว และไม่รวมอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับโครงการบ้านหรือคอนโดที่เจ้าของโครงการได้รับการสนับสนุนทางการเงินในการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการจากธนาคารนั้นๆ
 3. อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ไม่รวมกรณีรีไฟแนนซ์
 4. ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุดไม่เกิน 30 ปี อาจมีบางธนาคารสูงกว่า 30 ปี เช่น ธนาคารทหารไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นต้น
 5. อัตราดอกเบี้ย MLR, MOR, MRR และ MHR อ้างอิงตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฉบับล่าสุดของแต่ละธนาคารที่ประกาศบนเว็บไซต์ของธนาคารนั้นๆ ซึ่งประกาศของธนาคารเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว
 6. รายละเอียดข้างต้นอยู่ภายใต้เงื่อนไขเพิ่มเติมที่ธนาคารอาจกำหนดเป็นครั้งคราวสำหรับประเภท อาชีพ หรือคุณสมบัติของผู้กู้แต่ละรายที่แตกต่างกัน

ที่มา:http://www.checkraka.com