บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Tel.065-924-2464 Line.baannut99 

องค์ประกอบพื้นฐานของสินเชื่อ เงินกู้ เช่าซื้อ มีดังนี้

องค์ประกอบพื้นฐานของสินเชื่อ เงินกู้ เช่าซื้อ มีดังนี้

เงินดาวน์ (Down Payment) คือจำนวนเงินสดที่คุณจะต้องสมทบในวันแรกของการกู้ยืมซึ่งมักถูกกำหนดให้เป็นเปอร์เซ็นต์ของราคา รถที่ต้องการซื้อ เช่น รถราคา 1,000,000 บาทคุณต้องดาวน์ 20% หมายความว่าคุณต้องออกเงินเอง 200,000 บาทโดยผู้ให้กู้จะให้คุณกู้ในส่วนที่เหลือเท่ากับ 800,000 บาท

เงินต้น (Principal) คือจำนวนเงินที่คุณกู้ออกมาเพื่อใช้รวมกับเงินดาวน์ในการซื้อรถของคุณ

ระยะเวลากู้ยืม (Term/Tenure) คือจำนวนปีการผ่อนชำระ โดยทั่วไปจะถูกแบ่งออกเป็นงวดหรือจำนวนเดือนอีกครั้งหนึ่ง เช่น 60 งวดเท่ากับ 5 ปี พึงจำไว้ว่าระยะเวลาการกู้ที่ยาวขึ้นหมายถึงดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย คุณควรกู้ให้สั้นที่สุด หรือไม่ก็จ่ายเงินต้นคืนเกินกว่าที่กำหนดไว้ในค่างวด แต่คุณต้องแน่ใจว่าคุ้มกับค่าปรับ (ถ้ามี) นอกจากนี้ หากคุณมีหนี้สินอื่นๆ ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสินเชื่อรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นจากบัตรเครดิต ฯลฯ คุณควรไปลดมูลหนี้ดังกล่าวก่อน

ดอกเบี้ย (Interest) คือค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมที่คุณต้องจ่ายแก่ผู้ให้กู้ อัตราดอกเบี้ยมักถูกนำเสนอใน 2 รูปแบบคือ

1.Flat Rate เป็นอัตราที่ผู้ให้กู้นิยมใช้ในการโฆษณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ เนื่องจากเป็นอัตราที่ผู้กู้สามารถนำไปคำนวณค่างวดได้ อย่างง่ายๆ (คุณสามารถนำ Flat Rate ไปคูณกับยอดเงินกู้และจำนวนปีเพื่อหาจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดตลอดอายุวงเงิน ค่างวดต่อ เดือนจะเท่ากับยอดเงินกู้บวกกับจำนวนดอกเบี้ยทั้งหมดหารด้วยจำนวนงวด) เช่น เงินกู้ 1,000,000 บาทดอกเบี้ย 10% ระยะเวลา 5 ปี คุณจะมีดอกเบี้ยทั้งหมด เท่ากับ 500,000 บาท หรือ 1,000,000 * 10% * 5 และ ค่างวดต่อเดือน เท่ากับ 25,000 บาท หรือ (1,000,000+500,000)/60

2.Effective Rate หรือที่เรียกกันว่า "แบบลดต้นลดดอก" ซึ่งเป็นการแปลง Flat Rate เป็นอัตรามาตรฐานที่สามารถนำไปเปรียบ เทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อื่นๆเช่น เคหะ หรือ บัตรเครดิตได้

ทั้งนี้ Flat Rate จะมีค่าที่น้อยกว่า Effective Rate เสมอ และมักจะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการเช่าซื้อ การคำนวณ Effective Rate แบบง่ายๆ สามารถทำได้โดยนำ Flat Rate ดังกล่าวมาคูณสอง

ค่างวดผ่อนชำระรายเดือน (Monthly Payment) คือจำนวนเงินที่คุณจะต้องจ่ายคืนแก่ผู้ให้กู้ในแต่ละเดือน โดยปกติแล้วค่างวดนี้จะ
มีมูลค่าที่เท่ากันตลอดอายุสินเชื่อ ส่วนประกอบที่สำคัญของค่างวดมี 2 ส่วนคือ

1.ดอกเบี้ย (Interest Charge) ที่คิดบนยอดเงินต้นที่ยังค้างชำระอยู่ ส่วนนี้จะมีมูลค่าลดลงเรื่อยๆ ตามการผ่อนชำระคืนเงินต้น 2.เงินต้น (Principal Repayment) ส่วนที่ไม่ใช่ภาระดอกเบี้ยจะถูกนำไปลดยอดเงินต้น

 

ที่มา:silkspan