บ้านณัฐ99 บริการรับจำนอง ขายฝาก ไถ่ถอน บ้าน ที่ดิน คอนโด อาคารพาณิชย์ อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท ดอกเบี้ยถูก รับเงินในวันเดียวจบ ยินดีให้คำปรึกษาฟรี Line.baannut99 Tel.092-897-4546

ดอกเบี้ยเงินกู้
 
 

“ดอกเบี้ยเงินกู้”  

        ปัจจุบันสินเชื่อเงินกู้ซื้อบ้านในตลาดมีดอกเบี้ยให้เลือกมากมายหลายสิบรูปแบบ ที่นิยมกันมากเห็นจะเป็นดอกเบี้ยแบบผสมที่คิดดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) ในช่วงแรก แล้วตามด้วยดอกเบี้ยลอยตัวหรือดอกเบี้ยอ้างอิงประเภทต่างๆ การเลือกดอกเบี้ยแบบนี้ต้องดูให้ตลอด เพราะดอกเบี้ยคงที่ต่ำๆ ที่เห็นนั้นเป็นเวลาช่วงสั้นๆ เท่านั้น แต่ดอกเบี้ยหลักจริงๆ คือดอกเบี้ยที่อ้างอิงในตอนท้าย ซึ่งดอกเบี้ยอ้างอิงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันดังนี้

ดอกเบี้ย MLR (Medium Lending Rate / Minimum Loan Rate) เป็นดอกเบี้ยใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายใหญ่หรือลูกค้าชั้นดีของธนาคาร ใช้สำหรับเงินกู้ที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนโดยเฉพาะสินเชื่อที่อยู่อาศัย เป็นดอกเบี้ยเงินกู้ที่อัตราถูกที่สุดของธนาคาร มีความผันผวนน้อยเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยประเภทอื่น เป็นดอกเบี้ยที่ขึ้นลงตามประกาศของธนาคาร และตามสภาพคล่องของสภาวะต้นทุนเงินฝาก ปัจจุบันเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยของธนาคารส่วนใหญ่อ้างอิงดอกเบี้ยประเภทนี้

ดอกเบี้ย MRR (Minimum Retail Rate) เป็นดอกเบี้ยที่ใช้สำหรับลูกค้าสินเชื่อรายย่อยของธนาคาร ใช้ได้สำหรับเงินกู้ทุกประเภทที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เช่น สินเชื่อบุคคล สินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบัตรเครดิต เงินเกินบัญชี ฯลฯ อัตราดอกเบี้ยจะสูงกว่า MLR และมีความผันผวนพอสมควร ขึ้นลงตามประกาศของธนาคารและตามสภาพคล่องของสภาวะต้นทุนเงินฝากเช่นกัน ธนาคารที่ใช้ดอกเบี้ย MRR อ้างอิงสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัย เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์, ธนาคารไทยพาณิชย์, ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย เป็นต้น

ดอกเบี้ย MHR (Minimum Housing Rate) ใช้สำหรับเงินกู้สินเชื่อบ้านของธนาคารเท่านั้น ปกติอ้างอิงกับดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้านเฉลี่ยของ 5 ธนาคารใหญ่ ดอกเบี้ยจะสูงกว่า MLR ขึ้นลงตามประกาศของธนาคารและตามสภาพคล่องของสภาวะตลาด มีความผันผวนพอสมควร ปัจจุบันมีธนาคารเดียวที่ใช้ MHR อ้างอิงสินเชื่อซื้อบ้านคือ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

อัตราดอกเบี้ย MOR / Minimum Overdraft Rate
อัตราดอกเบี้ย แบบเบิกเกินบัญชี ที่ธนาคารพาณิชย์จะเรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมระยะสั้นของธนาคารกรุงเทพ คือ 6.00%


นอกจากดอกเบี้ยอ้างอิงแต่ละประเภทจะแตกต่างกันแล้ว ดอกเบี้ยประเภทเดียวกันของแต่ละธนาคารก็ยังแตกต่างไม่เท่ากัน หลักการเลือกดอกเบี้ยอ้างอิงควรเลือกประเภทที่มีความผันผวนน้อยที่สุด และถ้าเป็นดอกเบี้ยประเภทเดียวกันนอกจากดูความต่าง (ถูก-แพง) ของอัตราดอกเบี้ยแล้ว อาจต้องดูทั้งความมั่นคงของธนาคารและพิจารณาดูอัตราขึ้นลงของดอกเบี้ยย้อนหลังด้วย เพราะอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวนน้อยหรือคงที่มากๆ จะทำให้เราสามารถบริหารจัดการหนี้ได้ง่ายกว่า

คลิ๊กดูดอกเบี้ยปัจจุบันของทุกธนาคาร

ที่มา :  www.home.co.th