ชำระค่าธรรมเนียมกรมที่ดิน ได้ทางATM และINTERNET ไม่ต้องพกเงินสดอีกต่อไป
การชำระค่าธรรมเนียมที่กรมที่ดิน
"ไม่ต้องพกเงินสด มาทำธุรกรรมที่ดิน อีกต่อไป" ในอดีตเราต้องพกเงินสดไปทำธุรกรรมที่สำนักงานกรมที่ดิน แต่ ณ วันนี้กรมที่ดินเปิดบริการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้นผ่านระบบธนาคารแก่ประชาชนที่มาขอใช้บริการสำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 แห่งให้ได้รับความสะดวกและปลอดภับ กว่าการถือเงินสด โดยเลือชำระได้ 2 ช่องทางปลอดภัย  โดยชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารทาง Internet Banking และ ATM Payment ได้ถึง 2 ธนาคาร 
 
ธนาคารกรุงไทย
1.ชำระผ่านบริการ KTB Internet Banking 
 บุคคลธรรมดา ชำระผ่าน KTB Online
 นิติบุคคล      ชำระผ่าน New Corparate Banking

สำหรับผู้ที่ใช้บริการ KTB Internet Banking สามารถชำระค่าธรรมเนียมาทาง Internet โดยสำนักงานกรมที่ดินได้จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ไว้รองรับทั้ง17แห่งเพียงพิมพ์ใบยืนยันการทำรายการ ก็นำไปยื่นรับใบเสร็จรับเงินได้ทันที มั่นใจได้ในความปลอดภัย ด้วยการยืนยันการทำรายการทาง E-mail,SMS
 
2.ชำระผ่านเครื่อง  KTB ATM
 
    บัตร ATM กรุงไทยทุกประเภท  ใช้แทนเงินสดไปทำรายการชำระค่าธรรมเนียมที่ดิน ผ่านเครื่อง KTB ATM ที่จัดบริการไว้ให้ ณ สำนักงานที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครทั้ง 17 แห่งแล้วนำ slip ไปรับใบเสร็จรับเงินที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานที่ดินที่ใช้บริการ

สอบถามรายละเอียดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1551 www.ktb.co.th

รหัสสำนักงานที่ดิน (Com.Code)

สำนักงานที่ดิน รหัสสำนักงานที่ดินCom.Code
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร  9342
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางเขน  9343
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาพระโขนง 9344
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกะปิ 9345
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางกอกน้อย 9346
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี 9347
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาห้วยขวาง 9348
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองแขม 9349
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดพร้าว 9350
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาดอนเมือง 9351
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาหนองจอก 9352
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบึงกุ่ม 9353
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาประเวศ 9354
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาลาดกระบัง 9355
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี 9356
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาบางขุนเทียน 9357
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร 9358

 ธนาคารกสิกรไทย กรมที่ดินได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย เพิ่มช่องทางการรับชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ กับทางกรมที่ดินด้วยกัน 2 ช่องทาง คือ บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต (K-Cyber Banking) และทางเอทีเอ็ม ซึ่งบริการนี้เน้นกลุ่มลูกค้าที่เป็นประชาชนทั่วไป โดยอยู่ระหว่างการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบมากขึ้น เชื่อว่าจะมีแนวโน้มในการตอบรับที่ดีขึ้น

1.ชำระผ่านบริการทางอินเตอร์เน็ต (K-Cyber Banking) 
2.ชำระผ่านเครื่อง K-ATM

ล่าสุด ได้ร่วมกับธนาคารกสิกรไทยพัฒนาระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ ของกรมที่ดิน ไม่ว่าจะเป็น ค่าธรรมเนียมการโอน ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ เป็นต้น ภายใต้ชื่อ K-Corporate Payment Card ซึ่งมีลักษณะเป็นบัตรเดบิตของบริษัทที่สามารถรูดบัตรเพื่อชำระค่าภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในการทำธุรกรรมกับกรมที่ดินผ่านเครื่องรูดบัตร (EDC) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ที่ไปทำธุรกรรม ณสำนักงานที่ดินทั้ง 17 แห่งในกรุงเทพฯ โดยไม่ต้องเตรียมเงินสดหรือเช็คเพื่อชำระเงินเหมือนในอดีต

สอบถามรายละเอียดที่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0-2888-8888 หรือ http://www.kasikornbank.com