การใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธี

การใช้บัตรเครดิตให้ถูกวิธี


          ปัจจุบันบัตรเครดิตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตมนุษย์ ซึ่งคนที่รู้จักใช้และสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างดี ก็จะเกิดประโยชน์ทั้งในด้านของความสะดวกสบายหรือได้ส่วนลดเวลาซื้อของ ฯลฯ แต่สำหรับคนที่ไม่มีวินัยในการใช้จ่าย บัตรเครดิตก็อาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สินเรื้อรังต่อไปในอนาคตได้เช่นกัน แนวทางการใช้บัตรเครดิตด้านล่างนี้คงพอจะช่วยให้คุณใช้บัตรเครดิตให้เกิดประโยชน์สูงสุดและปลอดหนี้ได้

คำนึงถึงความสามารถในการชำระหนี้
       ก่อนใช้บัตรเครดิตควรคำนึงถึงรายได้หรือความสามารถในการชำระหนี้ของตนเอง พยายามควบคุมการใช้จ่ายให้อยู่ในจำนวนที่ตั้งใจหรือรับมือได้ และหมั่นตรวจสอบพฤติกรรมใช้จ่ายของตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ใช้บัตรเครดิตกับสิ่งที่มีความจำเป็นเท่านั้น
       คุณควรเลือกซื้อเฉพาะสินค้าและบริการที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต เพราะบัตรเครดิตจะมีประโยชน์สูงสุดก็ต่อเมื่อคุณใช้แทนเงินสดที่มีอยู่ และมีเวลาอีก 45 - 60 วัน (ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย) ก่อนต้องจ่ายเงินสดที่มีอยู่นั้นออกไป

ชำระเงินเต็มจำนวน
       หลังจากใช้บัตรเครดิตซื้อสินค้าแล้ว คุณต้องชำระเงินเต็มจำนวนภายในวันที่ครบกำหนดชำระทุกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดอกเบี้ยและค่าปรับจากการชำระล่าช้า ซึ่งค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ค่อนข้างสูง

หลีกเลี่ยงการเบิกเงินสดล่วงหน้า
        เพราะในการเบิกแต่ละครั้ง คุณต้องเสียค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินที่เบิกทันที ซึ่งการเบิกเงินสดจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย โดยดอกเบี้ยจะถูกคิดนับตั้งแต่วันที่คุณเบิกเงินสดออกมาใช้จนถึงวันชำระคืนหรือวันสรุปยอดการใช้จ่าย

สำรวจวันสรุปยอดการใช้จ่ายก่อนออกจากบ้าน
         พยายามใช้บัตรเครดิตหลังจากวันที่มีการสรุปยอดการใช้จ่ายทุกครั้ง เพื่อใช้ประโยชน์จากระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้ได้มากที่สุด

ทุกครั้งที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ให้คิดไว้เสมอว่า “ใช้เท่าไร... ต้องชำระเท่านั้น” พร้อมทั้งเลือกใช้บัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ตรงกับความต้องการของเราให้มากที่สุด แบบนี้ถึงจะเรียกได้ว่าใช้บัตรเครดิตอย่างคุ้มค่าและปลอดหนี้ ที่สำคัญอย่าลืมว่า... “เราต้องเป็นนายของเงิน อย่าให้เงินเป็นนายของเรา”