บริษัทบริหารสินทรัพย์

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์

ลำดับ สัญลักษณ์ ชื่อสถาบัน ที่อยู่
1 บบส. กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
    http://www.bam-amc.com
99 ถ.สุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2267-1900
โทรสาร 0-2630-2472
2 บบส. กรุงศรีอยุธยา จำกัด
    http://www.krungsriproperty.com
1222 อาคาร ธ.กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ชั้น 11 ถ.พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2296-3827-8
โทรสาร 0-2683-1331
3   บบส. จตุจักร จำกัด
9 อาคาร ธ.ไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ชั้น 8 ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2544-5904 , 0-2544-5942
โทรสาร 0-2544-5910
4 บบส. ทวี จำกัด
    http://www.stamc.com
323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ห้อง 3001 ชั้น 30 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-5001-3
โทรสาร 0-2635-5004
5   บบส. ไทยบังคับและติดตามสินทรัพย์ จำกัด
999/9 ดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิล์ด ชั้น 29 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2207-2603
โทรสาร 0-2207-2626
6 บบส. พญาไท จำกัด
    http://www.pamc-tmb.net
34 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2245-0001
โทรสาร 0-2245-0044
7   บบส. พาลาภ จำกัด
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 26 ถ.พระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2646-4700 , 0-2687-5800
โทรสาร 0-2646-4747-8
8 บบส. เพทาย จำกัด
    http://www.phethaiamc.com
252/6 อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 13-14 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2694-5000
โทรสาร 0-2694-5202
9 บบส. แม๊กซ์ จำกัด
    http://www.thanachart.com
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8000
โทรสาร 0-2611-9494
10   บบส. รัชโยธิน จำกัด
9 ชั้น 8 โซน C ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-544-5904
โทรสาร 02-544-5910
11   บบส. สตาร์ จำกัด
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 ชั้น 17 ห้อง 1711 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2670-0452-3
โทรสาร 0-2670-0454
12 บบส. สแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด
179/114-116 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 27 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
13 บบส. สาทร จำกัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้นที่ 17 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2638-8241-2
โทรสาร 0-2633-9008
14 บบส. สุขุมวิท จำกัด
    http://www.sam.or.th
123 อาคารซันทาวเวอร์ส เอ ชั้น 27 - 30 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2620-8999, 0-2686-1800
โทรสาร 0-2617-8245
15 บบส. สุโขทัย จำกัด
123 อาคารไทยประกันชีวิต ชั้นที่ 19 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์ 0-2246-9555-6
โทรสาร 0-2246-9786
16   บบส. อัลฟาแคปปิตอล จำกัด
87/1 อาคารแคปปิตอล ทาวเวอร์ ออลซีซันส์ เพลส ชั้น 15 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2627-7007
โทรสาร 0-2627-7001
17   บบส. อินเตอร์ แคปปิตอล อลิอันซ์ จำกัด
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 29 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2207-2577-8
โทรสาร 0-
18 บบส. เอแคป จำกัด
    http://www.acap.co.th
195 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ 2 และ 3 ชั้น 22 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2694-4999
โทรสาร 0-2694-4973
19 บบส. เอ็น เอฟ เอส จำกัด
    http://www.thanachart.co.th
444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถ.พญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8199
โทรสาร 0-2217-8289