เตรียมค่าใช้จ่ายก่อนคิดจะซื้อบ้าน
  • 30 เมษายน 2019
  • 50
  • 0
เตรียมค่าใช้จ่ายสักนิดก่อนคิดจะซื้อบ้าน  ค่าใช้จ่ายสำหรับซื้อบ้าน เงินมัดจำที่จะชำระในวันทำสัญญาจะซื้อจะขาย  เงินดาวน์  ค่านายหน้า (ถ้ามี)  ค่าใช้จ่ายในการขนย้าย ค่าใช้จ่ายต่างๆ  เช่น ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจ
อ่านต่อ